Moskalówka – 17 V 1863 – (woj. wołyńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W dzień przed wybuchem powstania na Rusi wyruszył Leonard Wiszniewski z 20 ochotnikami do Chrystynowskich Lasów, gdzie złączyło się z nim 30 zebranych tamże powstańców. Ten oddziałek, składający się ze samej prawie szlachty, odparłszy 16 maja 1863 r. jazdę kolumny rosyjskiej majora Przewalińskiego w Babim lesie (?) pod Dawidówką (?), ruszył na podwodach ku Moskalówce. O dwie wiorsty od Moskalówki zaatakował powstańców major Przewalinskij w sile jednej kompanii piechoty liniowej, jednego plutonu karabinierów pułku kremenczuckiego i 40 kozaków, wzmocniony stadem uzbrojonego chłopstwa.

Oddział pragnął cofać się, lecz odwaga oficera Franciszka Bajkowskiego pociągnęła wszystkich. Bajkowski rzucił się na Rosjan, a za nim poszli inni i wyginęli w większej części. Wiszniewski zdołał przeciąć się przez linię bojową. Na miejscu polegli: Franciszek Bajkowski, Bolesław Piaskowski, dwaj bracia Giżyccy. Kilkunastu było rannych, jak Romuald i Gustaw Polikowscy, Adam Pląskowski, Stanisław Wiszniewski dostało się do niewoli, a w kilka dni później schwytali jeszcze Rosjanie Wróblewskiego, którego wzięli za dowódcę.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 17 V 1863
Lokalizacja: Moskalówka
Terytorium: Ruś
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Leonard Wiszniewski
  • Franciszek Bajkowski

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy (50 powstańców)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Przewalinskij

 

Zaangażowane siły:  

  • Kompania piechoty
  • Pluton karabinierów
  • Oddział kozaków (40 żołnierzy)
  • Oddział chłopów

 

 

Mapa bitew