Rawa Mazowiecka – 10 XII 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W pierwszych dniach grudnia do oddziału „Dzieci warszawskich" przybył w Łaskarzewie major Julian (Juliusz) Nadmiller, aby objąć dowództwo z rozkazu Rządu Narodowego. Paweł Gąsowski (Pawełek) mający organizować dragonów w powiecie warszawskim, pozostał jednak jeszcze przy Nadmillerze, który nie znał okolicy.

Jednakże gdy Nadmiller nie zgodził się na urządzenie napadu na wojska konwojujące do Warszawy pojmanego w Michrowie pod Grójcem wraz z oficerem Mackiewiczem, Ludwika Żychlińskiego, z powodu przewagi liczebnej przeciwnika, Paweł Gąsowski opuścił oddział, aby zaraz zająć się poleconym sobie organizowaniem oddziału, pod ogólnym dowództwem Slepowicza, w miejsce Ludwika Żychlińskiego. Nadmiller natomiast ruszył ku Rawie i w okolicy tegoż miasta starł się z Rosjaninami. Mimo zaatakowania w nocy, nie poniósł znacznych strat, mając z oficerów tylko porucznika Baczewskiego zabitego. Spod Rawy ruszyła jazda warszawska na północ ku Wiśle.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 10 XII 1863
Lokalizacja: Rawa
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…