Łapy – 23 I 1863 – (woj. augustowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W północno-wschodniej części Królestwa Polskiego, w tychże stronach Województw Mazowieckiego, Płockiego i Augustowskiego, pierwsze dni powstania zaznaczyły się wprawdzie nie znacznymi walkami, za to częstym niszczeniem dróg żelaznych, telegrafów, mostów i napadami połączonymi z rozbrajaniem drobnych komend żandarmskich. Jeden z oddziałów powstańczych zburzył tor kolejowy pod Surażemi, napadł na stację kolei Łapy skąd przepędziwszy żandarmów, pobił ich i zburzył stację. Następnego dnia wysłano z Białegostoku wojska rosyjskie celem naprawienia szkód poczynionych na torze i przy telegrafie.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 I 1863
Lokalizacja: Łapy
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział żandarmów

Mapa bitew