Polimsza – 19 V 1863 – (woj. wileńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Między puszczami jeźmińską, duśmienicką i ginejciską organizował się oddział powstańczy Aleksandra Stabrowskiego ("Lubicza"), Bolesława Kołyszki, Czudowskiego, Piotrowskiego, Wilczyńskiego i innych. Do połączonych partii przybył Naczelnik Wojenny Powiatu trockiego Kazimierz Dahlen, który doprowadziwszy oddział do 230 ludzi, nie mogąc zgodzić się ze Stabrowskim, opuścił Województwo Wileńskie i ruszył w Województwo Augustowskie, gdzie 17 maja 1863 r., porozumiawszy się z Aleksandrem Andruszkiewiczem, otrzymał polecenie formowania kawalerii. Następcą w urzędzie Dahlena, to jest Naczelnik Wojenny Powiatu Trockiego - Łada, objąwszy dowództwo oddziałów zwanych "II Oddziałem", ruszył ku Żyżmorom w celu połączenia się z operującym w tych okolicach I Oddziału, dowodzonym przez Feliksa Wisłoucha.

W lasach Polimszy nad Limszą spotkały się oddziały powstańcze z pięcioma kompaniami piechoty pod dowództwem Wedemajera, który już od kilku dni szedł za powstańcami. Kilka razy odpierali powstańcy ataki rosyjskie, ostatecznie jednak zostali roz­proszeni i uchodzili w największym nieładzie, rozdzieleni na cztery grupy, które rozsypane po lasach ścierały się z grupkami nieprzyjaciela.

W tym starciu stracili powstańcy 16 zabitych i tyluż rannych, kilkunastu dostało się do niewoli. Straty rosyjskie wynosiły 24 zabitych i rannych. Po stronie polskiej polegli między innymi kapitan Wilczyński, oficer Florkowski, wachmistrz Szychowski. Szeregowi: Józef Łyko, Minkiewicz i Wojna. Studenci uniwersytetu: Ułasewicz, Obalewicz i Baranowski. Dla ułatwienia zebrania się rozbitkom przybył nazajutrz Wisłouch i posunął się ze swoim oddziałem na południe do Hanuszyszek.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 19 V 1863
Lokalizacja: Polimsza
Województwo: wileńskie
Terytorium: Ziemie zabrane
Wynik: Zwycięstwo Imperium Rosyjskiego

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Łada

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Wedemajer

 

Zaangażowane siły:  

  • Pięć kompanii piechoty (około 1000 żołnierzy)

 

 

Mapa bitew