Stok Lacki – 21 I 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Oddział powstańców dowodzony przez Walentego Lewandowskiego w połączeniu z Władysławem Czarkowskim, przybyłym z Łosic, maszerujący na Siedlce, zaatakował pod wsią Stok Lacki jedną rosyjską kompanię kostromskiego pułku piechoty, strzegącą magazynów wojskowych we wsi i pobił ją. Lecz niebawem nadeszły dla Rosjan posiłki, tak, iż razem liczyły wojska rosyjskie 400 piechoty i 100 kozaków. Walczono wytrwale kilka godzin i dopiero po utracie 10 poległych i 26 rannych oraz 40 wziętych do niewoli, powstańcy ustąpili ze wsi.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 I 1863
Lokalizacja: Stok Lacki
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Walenty Lewandowski
  • Władysław Czarkowski

 

Zaangażowane siły:

  • Oddziały powstańcze
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • Odziały piechoty rosyjskiej (około 400-500 osób)
  • Oddział kozaków (100 osób)

 

Łącznie około 500-600 osób 

Mapa bitew