W zeszycie „Zagadki historyczne” znajdziecie łamigłówki, kolorowanki, zadania matematyczne i rebusy historyczne, które przybliżą najmłodszym uczniom temat Powstania Styczniowego i…

W karcie pracy została przedstawiona wartość polskiej waluty w stosunku do waluty zaborcy.

Karta zawiera zadania związane z symbolami narodowymi umieszczanymi na biżuterii patriotycznej.

W karcie pracy znajdują się najważniejsze zagadnienia związane z działaniami konspiracyjnymi przed i podczas Powstania Styczniowego.

Władze powstańcze używały trójpolowej tarczy — Orzeł, Pogoń i Archanioł Michał, odpowiadały trzem narodom walczącym z Rosją: Polsce, Litwie i…

Karty pracy – szkoła podstawowa

Karty pracy zawierające zadania dotyczące różnych wątków Powstania Styczniowego. Opowiadają o wydarzeniach mających miejsce przed wybuchem Powstania, przebiegu walk, postawach wobec Powstania, symbolach, bohaterach i wreszcie o odbiorze powstania w dwudziestoleciu międzywojennym i dzisiejszej pamięci. Materiały opierają się na tekstach źródłowych i odwołują się do artykułów naukowych lub publicystycznych. Nie brakuje w nich rycin, fotografii i grafik. Krótka forma karty z ćwiczeniami pozwoli nauczycielom wykorzystać ją zarówno do wprowadzenia nowego tematu, jak i powtórzenia wiadomości.