Kamil Kartasiński
Żuawi śmierci byli jedną z najbardziej interesujących jednostek Powstania Styczniowego. Wiedzę o tej niezwykłej formacji czerpiemy przede wszystkim z zachowanych pamiętników powstańczych autorstwa zarówno członków oddziału, jak i powstańców, którzy mieli okazję zetknąć się z nimi. Uzupełnieniem są nieliczne dokumenty archiwalne.

Działania zbrojne