Drążdżewo – 12 III 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po kilkudniowych marszach i kontrmarszach po starciu pod Myszyńcem, pośród krążącego nieprzyjaciela doszedł Zygmunt Padlewski do Drążdżewa, gdzie postanowił spocząć. Dwie kolumny rosyjskie, mianowicie dwie kompanie piechoty z dwoma działami znad Narwi i cztery kompanie piechoty z dwoma działami pod dowództwem Tolla, połączywszy się, zaczęły otaczać wieś i gotować się do napadu. Zaledwie Padlewski zdążył wydać rozporządzenia, gdy nagle na tyłach i na prawem skrzydle ukazała się trzecia kolumna Gołubiewa, złożona z dwóch kompanii piechoty, która wyszła z Chorzel, manowcami przez szpiega prowadzona. Mimo tak groźnego otoczenia oddział, acz ze znacznymi stratami, zdołał się ocalić w przyległym lesie, gdzie uszykowawszy się, oczekiwał napadu, który jednak już nie nastąpił. W odwrocie tym oddział dotkliwą poniósł stratę przez śmierć Edwarda Kolskiego, komisarza wojewódzkiego, oraz podoficera Adama Motylewskiego, zamordowanego przez Rosjan, którzy ranionego pochwycili w karczmie.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 12 III 1863
Lokalizacja: Drążdżewo
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

 

Zaangażowane siły: 

Imperium Rosyjskie

Mapa bitew