Drążdżewo – 12 III 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po kilkudniowych marszach i kontrmarszach po starciu pod Myszyńcem, pośród krążącego nieprzyjaciela doszedł Zygmunt Padlewski do Drążdżewa, gdzie postanowił odpocząć. Dwie kolumny rosyjskie, mianowicie dwie kompanie piechoty z dwoma działami znad Narwi i cztery kompanie piechoty z dwoma działami pod dowództwem generała-majora Mikołaja Tolla połączywszy się, zaczęły otaczać wieś i gotować się do napadu. Zaledwie Padlewski zdążył wydać rozporządzenia, gdy nagle na tyłach i na prawym skrzydle ukazała się trzecia kolumna podpułkownika Goriełowa złożona z dwóch kompanii piechoty, która wyszła z Chorzel, prowadzona przez manowce przez szpiega.

Mimo tak groźnego otoczenia oddział, aczkolwiek ze znacznymi stratami, zdołał się ocalić w przyległym lesie. Tam uszykowawszy się oczekiwał napadu, który jednak już nie nastąpił. W odwrocie tym oddział dotkliwą poniósł stratę przez śmierć Edwarda Kolskiego komisarza wojewódzkiego, oraz podoficera Adama Motylewskiego zamordowanego przez Rosjan, którzy ranionego pochwycili w karczmie.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 12 III 1863
Lokalizacja: Drążdżewo
Województwo: płockie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Zygmunt Padlewski

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział powstańczy
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Mikołaj Toll
  • Goriełow

 

Zaangażowane siły: 

  • Osiem kompanii piechoty (około 1600 żołnierzy)
  • Cztery działa

 

Łącznie ponad 1600 żołnierzy 

Mapa bitew