Iwanowice – 12 II 1863 – (woj. krakowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Wróciwszy z wyprawy sosnowieckiej i zorganizowawszy w Ojcowie silną już partię, Apolinary Kurowski rozdzielił ją na trzy oddziały, aby złączyć się znowu pod Miechowem. Jeden z tych oddziałów, liczący 200 ochotników, ruszył pod dowództwem Wincentego Wanerta, majora wojsk rosyjskich na Kaukazie, ku Słomnikom. Pod Iwanowicami spotkał się Wanert z lewą kolumną wojsk rosyjskich idących na Skałę. Po wymianie strzałów, zręcznym manewrem wywinął się dwa razy silniejszemu nieprzyjacielowi.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 12 II 1863
Lokalizacja: Iwanowice
Województwo: krakowskie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Wincenty Wanert

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział powstańczy (200 powstańców)

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział wojsk (około 400 żołnierzy)

Mapa bitew