Woszokiany – 12 VI 1863 – (woj. kowieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Pułkownik Michajłowskij idąc za Kasprem Małeckim, który posunął się był ze swoim oddziałem na północ od lasu traszkuńskiego, napadł na niego o godzinie 22.00 wieczorem przy folwarku Woszokiany. Po utarczce z kawalerią powstańczą, ścigał go do godziny 23.00 nazajutrz do brzegu rzeki Świętej.  Michajłowskij miał jednego (!) rannego, podczas gdy Małecki miał stracić siedmiu zabitych.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 12 VI 1863
Lokalizacja: Woszokiany
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Kacper Małecki

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział wojsk powstańczych
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Michajłowskij

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział wojsk rosyjskich

Mapa bitew