Patrykozy – 4 III 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

We folwarku Szydłowinie 16 konnych, jadących za rekwizycjami, zatrzymało się we folwarku obywatela Szydłowskiego - Szydłowinie przy Patrykozach. Zmęczeni rozłożyli się na spoczynek w oborze. Naprowadzeni wieczorem kozacy wysłani z Węgrowa w znacznej liczbie, oborę ze wszystkich stron podpalili.

Jeden tylko wypadł strzał z płomieni, po czym zażądali Rosjanie poddania się i złożenia broni, który to warunek pod grozą spalenia się powstańcy przyjęli i z ufnością bezbronni wyszli z płomieni. Wtedy kozactwo z dzikością rzuciło się na nich i dwóch zamordowało, w tym dowodzącego oddziałkiem Józefa Żukowskiego, a trzech strasznie poraniło, jeden zaś spalił się. Z ranionych rymarz Burzyński oraz Lewandowski mieszczanin z Mokobod, niebawem umarli.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 4 III 1863
Lokalizacja: Patrykozy
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…