loader image

1863-1864

POWSTANIE STYCZNIOWE

Kalendarz oficjalnych obchodów Powstania Styczniowego

null

Wiedza i edukacja

Pogłębione informacje o Powstaniu Styczniowym i materiały pomocnicze do zajęć.

Wiedza

Rys historyczny

Powstanie 1863–1864 było najdłuższym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej, zaangażowali się w nie przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego

Edukacja

Pakiety edukacyjne

Scenariusze lekcji i materiały edukacyjne o Powstaniu Styczniowym – pomoc przede wszystkim dla nauczycieli.