Michalin – 14 V 1863 – (woj. grodzieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: Stanisław Zieliński

Punktem zbornym wołkowyskiej wojennej organizacji był las pod Hutą Bychowca, gdzie 5 maja 1863 r. zebrało się 150 powstańców pod dowództwem Gustawa Strawińskiego („Młotka”). Stamtąd oddział przeszedł do ustępu Wielki Uhoł w lesie Hundyusów pod Łyskowem. W trzech dniach liczba ochotników wzrosła do 200, podzielonych na dwie kompanie strzelców, kompanię kosynierów i 12 konnych. Przyłączywszy do swego oddziału 70 ochotników, zebranych w Olchowem Błocie przez Samulskiego, pozostających bez dowódcy, ruszył Strawiński pod Hutę Michalina, mając razem 292 ludzi pod swoimi rozkazami. Od Michalina trop w trop szedł Strawiński za Rosjanami, którzy w lesie Alby wymknęli się znowu do Michalina, ścigani przez Strawińskiego.

Rosjanie, których ścigał poprzedniej nocy starłszy się z Szczęsnym Włodkiem, stali obozem koło karczem wsi Michalina. Strawiński zbliżywszy się o godzinie 13.00 po południu do stanowiska nieprzyjacielskiego, zajął brzeg lasu pod polaną - na lewo od drogi I kompanią, a w prawo II kompanią strzelecką Okińczyca, załamując ją od drogi wiodącej do Szczytna. Rezerwę za rzeczułką stanowili Sasulicz z III kompanią strzelecką i Jelski z kosynierami.

Walkę rozpoczęli kozacy, a równocześnie prawie piechota rosyjska sypnęła ogniem z lasu i rzuciła się na bagnety. Powstańcy cofnęli się w gęstwinę. Tam odważyli się Rosjanie ich zaatakować, ale przyjęci wszędzie celnym ogniem, zmuszeni zostali do ucieczki ku Sielcowi, zostawiając na placu swoich zabitych, rannych, 30 sztucerów itd. Tymczasem świeże kompanie uderzyły z tyłu na powstańców. Jednakże zmęczony ochotnik nie mógł już dać rady i oddział rozerwał się na dwie części. Jedna z Okińczycem liczącą 80 ludzi, która ruszyła ku Ściercieżowi, drugą ze Strawińskim, która poszła ku Brzozowemu Błotu. Straty tego dnia wynosiły pięciu zabitych (Hryniewicz, Hlebowicz i Strawiński) i czterech rannych, między nimi Antoni Władyczański. Rosjanie zabrali oddziałowi dwa furgony i sześć koni. Rozdzielone oddziały, to jest Okińczyca i Strawińskiego połączyły się znowu w ustępie Wielki Uhoł, gdzie przybył 17 maja 1863 r. ze swoimi 25 ochotnikami Lenkiewicz, który objął dowództwo nad całym oddziałem, powiększonym o 42 ludźmi od Szczęsnego Włodka.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 14 V 1863
Lokalizacja: Michalin
Terytorium: Litwa
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

 • Gustaw Strawiński
 • Samulski
 • Okińczyc
 • Sasulicz
 • Jelski

 

Zaangażowane siły:  

 • Dwie kompanie strzelców
 • Kompania kosynierów
 • Oddział jazdy powstańczej (12 osób)
 • Oddział powstańczy

 

Łącznie 292 osób 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

 • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

 • Oddziały piechoty rosyjskiej
 • Oddział kozaków

Mapa bitew