Ojciec niedoszłego dyktatora. Egzekucja Władysława Padlewskiego

Ostatni z rodu katów. Rodzi się Anatol Deibler

Pechowa śmierć dowódcy. Dubeltówka wybucha w ręku Konrada Andrzejowskiego

Ucieczka agenta dyplomatycznego. Włodzimierz Milowicz zbiegł z więzienia w Lwowie

Głucha dyplomacja. Gorzki list Józefa Janowskiego do księcia Władysława Czartoryskiego

„Atak powiódł się zupełnie”. Rozbicie garnizonu w Opatowie

„Bitwa w chmurach”. Starcie pod Chattanoogą

Rosjanin, drewniana armata i Syberia. Dymitr Bazanow skazany na zesłanie

Dyktator robi porządki w Wielkopolsce. Reorganizacja władz narodowych w zaborze pruskim

Śmierć mimo ułaskawienia. Egzekucja Władysława Rawicza

Śmierć mimo ułaskawienia. Egzekucja Władysława Rawicza