Pięciu rozstrzelanych powstańczych żandarmów. Początek terroru w Warszawie

Winnych brak! Rząd oficjalnie przyznaje się do zamachu na namiestnika Fiodora Berga.

Starcie i egzekucja. Potyczka powstańców z chłopami w Dźbowie k. Częstochowy

Bohater drugiego planu, który stał się legendą. Aresztowania Władysława Rawicza

„Przejmując spadek przeszłości”. Odezwa rządu Czerwonych do narodu

Droga ku dyktaturze. Romuald Traugutt opuszcza Paryż

Walka, ucieczka, walka. Zygmunt Chmieleński wyrywa się z rosyjskich kleszczy

Atak i ucieczka. Zwycięstwo oddziałów powstańczych pod Żdżarami

Jałowe zwycięstwo konfederatów. Krwawa bitwa nad Chickamaugą

Przyjął nominację, tylko jaką? Ludwik Mierosławski mianowany „jeneralnym organizatorem”

Przyjął nominację, tylko jaką? Ludwik Mierosławski mianowany „jeneralnym organizatorem”