„Rębajło” przyjmuje przysięgę i robi porządki w oddziale

Z kijami chciał zdobywać karabiny. Egzekucja Leona Frankowskiego

Reprymenda od cara. List Aleksandra do wielkiego księcia Konstantego

Wezwany do Petersburga. Arcybiskup Zygmunt Feliński na dwadzieścia lat opuszcza Królestwo

Władza za pieniądze. Kolejny przewrót w Rządzie Narodowym

Egzekucja księdza. Kapelan powstańczy Agrypin Konarski powieszony na stokach Cytadeli

Tragiczny koniec morskiej wyprawy. Próba desantu na Mierzei Kurońskiej

Trzydniowy urlop po walce. Bitwa pod Kleczewem

Krzyżacki komtur z obrazu Matejki. Bolesław Dłuski opuszcza oddział i kraj

Dwanaście zarzutów z Petersburga. Aleksander Wielopolski musi się tłumaczyć

Dwanaście zarzutów z Petersburga. Aleksander Wielopolski musi się tłumaczyć