Władza za pieniądze. Kolejny przewrót w Rządzie Narodowym

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Łukasz Starowieyski
13 VI 1863

Celem kolejnego przewrotu rządowego, jak to ujmował Oskar Awejde, jeden z członków powstańczych władz, było stłumienie anarchii. Miał to uczynić Karol Majewski, aresztowany jeszcze przed wybuchem powstania i wypuszczony z Cytadeli w maju. Drogę do przejęcia pieczęci – najważniejszego insygnium władzy – otworzył mu sławny rabunek pieniędzy i papierów wartościowych dokonany kilka dni wcześniej przez Aleksandra Waszkowskiego, uczestnika spisku. Nie przekazał więc zdobyczy opanowanemu członkom dotychczasowego „czerwonego” rządu. „Zamachowcom zależało nie tyle na rzeczywistym zasileniu kasy narodowej – pisał w monografii powstania prof. Stefan Kieniewicz – ile na stworzeniu pozoru, że wykradzione miliony znajdują się w pewnym ręku i że zdobywca milionów ma decydować o składzie Rządu Narodowego”. Tak też się stało. Czerwoni prawnicy, jak nazywano poprzedni gabinet, oddali pieczęcie Organizacji Miejskiej, a Majewski zaczął tworzyć nowe władze. „Dnia 13 czerwca objął rządy nowy ten zastęp ludzi przeważnie umiarkowanych, wśród których Karol Majewski jeżeli nie z urzędu, to w rzeczywistości był przewodniczącym” – pisał Jan Janowski, który też wrócił do władz. Sam Majewski twierdził, że chce stworzyć rząd koalicyjny, łączący trzy powstańcze, wrogie sobie nurty – „stronnictwo ruchu, stronnictwo dawniej białe, dziś »umiarkowane« oraz mierosławczyków” – pisze Kieniewicz. „Jestem sam jakby reprezentantem tych wszystkich kierunków, bo streszczam je w jednym” – mówił Majewski, były współpracownik gen. Ludwika Mierosławskiego, eksczłonek czerwonego przedpowstaniowego Komitetu Centralnego Narodowego oraz Dyrekcji Białych. Ujmował to tak: „Kiedy już walka zbrojna jest, bić się będziemy do upadłego z honorem i uczciwością, jak można najenergiczniej. Od nadużyć rewolucyjnych, co sił starczy na, chronić będziemy naród”. Rząd Majewskiego przetrwał do września.

Zobacz także

30 IX 1863

Po nieudanym zamachu na gen. Fiodora Berga, do którego doszło 19 września, namiestnik Królestwa Polskiego zyskał dogodny pretekst do –…

29 IX 1863

„Gdyby zbir, który grozi narodowi stryczkiem, Sybirem i knutem, nie widział wciąż przed sobą widma śmierci z rąk ludu, stopniowo…

28 IX 1863

Tysiące stron zapisano już na temat stosunku chłopów do powstania. Mieli być i w dużej mierze byli siłą zrywu. Nie…