Pryszczaty dyktator. Powstanie Styczniowe w „Kompleksie polskim” Tadeusza Konwickiego

Bez odtrutki. Poezja Powstania Styczniowego

Prawdziwa historia bohaterów noweli „Echa leśne” Stefana Żeromskiego

Powstanie Styczniowe w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej

Obrazy z powstania. Malarze w Powstaniu Styczniowym

Powstanie styczniowe w literaturze

Chrystus z Rio i powstanie styczniowe

Teatr czasu Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe w sztukach plastycznych

Sztuki plastyczne w okresie Powstania Styczniowego

Sztuki plastyczne w okresie Powstania Styczniowego

Polskie malarstwo realistyczne zmieniło się po klęsce Powstania Styczniowego. W nowej rzeczywistości – carskich represji i szybkiego rozwoju kapitalizmu – wyrażano przekonanie, że nadrzędnym celem sztuki jest wierne, wręcz dokumentalne odtwarzanie rzeczywistości.