Polaków nie lubił. Rodzi się ojciec współczesnej socjologii Max Weber

Ostatni przywódca powstania. Bronisław Brzeziński stanął na czele Rządu Narodowego.

Przeprawił się przez Wisłę. Gen. Józef Hauke Bosak opuszcza Królestwo

Decydująca bitwa o Szlezwik i Holsztyn. Wojska pruskie zdobywają umocnienia dybbolskie

„Rawicz” pyta czy podtrzymać organizację. Tajemniczy raport z Wilna.

Ostatki w Łomżyńskiem. Bitwa pod Kuziami

Koniec pańszczyzny w Królestwie. Wchodzi w życie reforma uwłaszczeniowa

Przestaje brać „czynny” udział. Koniec pracy Józefa Janowskiego w Rządzie Narodowym

Jeden z pięciu. Aresztowanie Jana Jeziorańskiego

Anioł stróż w Cytadeli. Aresztowanie Heleny Kirkorowej, u której mieszkał Traugutt

Anioł stróż w Cytadeli. Aresztowanie Heleny Kirkorowej, u której mieszkał Traugutt