Moda a sprawa polska

Piątki, kumy i klementynki. Powstanie Styczniowe – zaczyn rewolucji w postrzeganiu społecznej roli kobiet

Helena Kirkorowa: aktorka, emisariuszka, opiekunka dyktatora, zesłanka

Scholastyka Mackiewiczowa (1848-1943)

Michał Smok czyli Anna Henryka Pustowójtówna

Maria Bruchnalska i „ciche bohaterki” 1863 roku

Maria Piotrowiczowa (1839-1863)

Michał Ponury, czyli… Marie-Antoinette Lix (1839-1909)

„Nie mogłyśmy być inne” – matka i cztery córki w służbie ojczyzny

Biżuteria patriotyczna

Biżuteria patriotyczna

Król Stanisław August nie tylko nadawał ordery, lecz także wprowadził zwyczaj honorowania zasług wobec kraju m.in. tabakierkami ozdobionymi symbolami państwowymi lub cyfrą królewską i stosownymi dewizami.