Droga przez mękę i życie na zesłaniu

Przytulisko Uczestników Powstania Styczniowego w Krakowie

Represje i konfiskaty po Powstaniu Styczniowym

Polskie straty w Powstaniu Styczniowym

Polskie straty w Powstaniu Styczniowym

W 50. rocznicę powstania styczniowego dwaj historycy, Artur Śliwiński i Józef Dąbrowski, niezależnie od siebie, tak ujmowali bilans strat ludzkich. Śliwiński pisał: „Na polach bitew padło około 20 000 powstańców, z górą 6 000 dostało się do niewoli i przeważnie zostało straconych, a przeszło 50 000 ludzi poszło na wygnanie w głąb Rosji i na Sybir (A. Śliwiński, Powstanie styczniowe, 1919)”.