Wspólna sprawa. Próby porozumienia z rosyjskimi rewolucjonistami

Aleksander Wielopolski – nieudana próba porozumienia z Rosją

Aleksander II − reformator czy despota?

Unia horodelska 1861

Litwa w przededniu powstania 1863 roku: manifestacje patriotyczne

Litwa w przededniu powstania 1863 roku: manifestacje patriotyczne

Manifestacje łączące elementy religijne i patriotyczne wpłynęły na radykalizację nastrojów mieszkańców Litwy i rozwój świadomości politycznej.