Aleksander II − reformator czy despota?

Unia horodelska 1861

Litwa w przededniu powstania 1863 roku: manifestacje patriotyczne

Litwa w przededniu powstania 1863 roku: manifestacje patriotyczne