Mogiła poległych w bitwie pod Radziwiłłowem

Szlak pamiątkowy puławiaków

Historia pewnego zdjęcia – żuawi śmierci z gęsią

Dwie kule dla cara – polski „Papillon”

Znajdź swego przodka powstańca. Przypadek Olimpa Leśkiewicza

Historia pewnego zdjęcia. Weterani Powstania Styczniowego w Katowicach A.D. 1936

Ukraiński wymiar powstania 1863 roku

Pamięć o Powstaniu Styczniowym w przedwojennym województwie śląskim

Tajne Państwo Podziemne, czyli topos Powstania Styczniowego w konspiracji AK

Gloria victis

Gloria victis

Orzeszkowa z oburzeniem odrzucała opinie o bohaterach styczniowych jako szkodliwych szaleńcach, uważała powstanie za akt konieczności historycznej, wskazywała na głęboki sens tradycji niepodległościowej.