Obchody bitwy pod Małogoszczem

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: materiały organizatora

W dniach 23–26 lutego w Małogoszczu odbędzie się seria wydarzeń upamiętniających Powstanie Styczniowe. Organizatorzy szczególną uwagę kładą na bitwę, stoczoną pod Małogoszczem 24 lutego 1863 roku. Było to jedno z najważniejszych starć zrywu 1863–1864.

23 lutego 2023 r.

9.00–18.00 Hotel „Stara Fabryka”, Małogoszcz, ul. Jędrzejowska 43

I Dzień Konferencji Naukowej w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego „Oblicza polskich powstań narodowych w XIX wieku”. Seminarium naukowe, które odbędzie się w Małogoszczu przy współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Oblicza Polskich Powstań Narodowych w XIX Wieku”, które będzie naukową formą uczczenia 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego oraz bitwy pod Małogoszczem 24 lutego 1863 r. Podczas obrad zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań historycznych nad polskimi zrywami narodowymi, w tym szczególnie powstaniem styczniowym. W referatach poruszone zostaną mniej znane problemy, jak m.in. codzienność życia i walki (życie codzienne ludności, życie codzienne w oddziałach powstańczych, skutki stacjonowania i przemarszów wojsk dla ludności cywilnej itp.), władza a społeczeństwo (funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej w czasie powstań, postępowanie władz zaborczych i powstańczych wobec ludności czy też następstwa powstań – bezpośrednie i długofalowe polityczne, społeczne i gospodarcze skutki zrywów powstańczych, migracje ludności wywołane powstaniami (w tym m.in. uchodźstwo jako forma ucieczki przed działaniami wojennymi). W konferencji weźmie udział 30 naukowców z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Warszawy i Zielonej Góry.

24 lutego 2023 r. – to najważniejsza data w dziejach Małogoszcza. Tegoroczny plan wydarzeń został dostosowany do seminarium naukowego:

9.00 Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 R. w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 14b

Akademia Szkolna z okazji 160. rocznicy bitwy pod Małogoszczem

10.30–15.00 Hotel „Stara Fabryka”, Małogoszcz, ul. Jędrzejowska 43

II Dzień Konferencji Naukowej w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego „Oblicza polskich powstań narodowych w XIX wieku”

16.30 Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 14b

Wieczornica z okazji 160. rocznicy bitwy pod Małogoszczem

18.00 Cmentarz parafialny na wzgórzu Babinek

Zapalenie zniczy na mogiłach powstańców w asyście Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 roku Klub Historyczny Domu Kultury w Małogoszczu

25 lutego 2023 r.

Godzina 17:00 Dom Kultury w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 17

Promocja książki dr Krzysztofa Ślusarka pt. „Małogoszcz w dobie zaborów 1795-1918”

26 lutego 2023 r.

11.15 Uroczystości na pl. Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu

Uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt;

okolicznościowe przemówienia;

powitanie uczestników XVI Małogoskiego Złazu Historycznego

12.00 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczu

Msza św. w intencji poległych powstańców styczniowych z udziałem pocztów sztandarowych

13.30 Cmentarz parafialny na wzgórzu Babinek

Apel poległych przy grobach powstańców poległych 24 lutego 1863 r. oraz 15 września 1863 r.  14.30 Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska, Leśnica 112

Zakończenie XVI Złazu Historycznego (poczęstunek z kuchni powstańczej)

Powyższe wydarzenia zyskały dofinasowanie w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” ogłoszonego przez biuro „Niepodległa”. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych Domu Kultury w Małogoszczu.

 

Zobacz także

Od 16.09.2023 we Wrocławiu możecie obejrzeć niezwykle pomysłową i ciekawą wystawę „Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność” poświęconą roli…

Wystawa "Powstali 1863-64" właśnie zawitała do Brzegu i będzie na Was tam czekać do 20 września! Miasto Piastów śląskich to…

9.07.2023 r. w Golczowicach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” odbyła się rekonstrukcja obozu powstańców styczniowych oraz…