Pilawa: obchody 160. rocznicy bitwy pod Łucznicą

„Hu Ha!!! Niechaj Polska zna jakich synów ma” – wystawa online

Warsztaty gry wielkoformatowej w Pińczowie

Małogoszcz uczcił 160. rocznicę bitwy w Powstaniu Styczniowym

Koncert „1863 – Ku Wolności” dostępny online

Powstanie Styczniowe na ziemiach jasielszczyzny

Wystawa „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”

Obchody bitwy pod Małogoszczem

Wystawa „Twarze Powstania Styczniowego” otwarta

Uroczystości rocznicowe z udziałem Prezydenta RP w Bodzentynie

Uroczystości rocznicowe z udziałem Prezydenta RP w Bodzentynie