Polacy z zaboru pruskiego wobec Powstania Styczniowego

Obóz w Ojcowie

Węgrów, 3 lutego 1863 roku

Bitwa pod Węgrowem

Nowa Wieś – Brdów

Stefanków 1863

Zdobycie Iłży 1864

Bitwa pod Małogoszczem 1863

Trzy bitwy pod Horkami

Bitwa pod Fajsławicami – 24 sierpnia 1863

Bitwa pod Fajsławicami – 24 sierpnia 1863

Wokół powstańców powoli zamykał się pierścień okrążenia. Krysiński zaczął się wycofywać, nie informując o tym Ruckiego i Wagnera. Za nim podążał Heydenreich. Ich oddziały zdołały się przedrzeć przez linię wroga i dotrzeć do pobliskich Biskupic.