Pamięć

Powstanie Styczniowe w pamięci kolejnych pokoleń.

Karty zawierają materiały źródłowe pokazujące znaczenie Powstania Styczniowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, pamięć o Powstaniu do czasów dzisiejszych.

Podsumowaniem materiałów całego pakietu są propozycje dwóch sprawdzianów.

Podziel się w social media!

Zobacz także

Na kartach znajdują się zagadnienia związane z sytuacją polityczną i społeczną na ziemiach polskich i w Europie przed wybuchem Powstania…

Karty zawierające materiały dotyczące pośrednich i bezpośrednich przyczyn wybuchu Powstania Styczniowego.    

Karty zawierają ćwiczenia źródłowe pozwalające na poznanie programów obu stronnictw oraz porównanie poglądów na sposób odzyskania niepodległości. Znajdują się w…