Po powstaniu

Represje i prześladowania powstańców i ludności cywilnej. Proces rusyfikacji szkolnictwa i administracji dawnego Królestwa Polskiego.

Karty zawierają bogaty materiał źródłowy oraz zadania pokazujące represje, jakie dotknęły społeczeństwo polskie po zakończeniu Powstania. Poruszają także zagadnienia związane ze wzmożoną rusyfikacją szkolnictwa, administracji, a nawet architektury Królestwa Polskiego.

Podziel się w social media!

Zobacz także

Na kartach znajdują się zagadnienia związane z sytuacją polityczną i społeczną na ziemiach polskich i w Europie przed wybuchem Powstania…

Karty zawierające materiały dotyczące pośrednich i bezpośrednich przyczyn wybuchu Powstania Styczniowego.    

Karty zawierają ćwiczenia źródłowe pozwalające na poznanie programów obu stronnictw oraz porównanie poglądów na sposób odzyskania niepodległości. Znajdują się w…