Potyczki, niesubordynacja i dymisja. Ostatnie starcia płk Edmunda Calliera

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: Łukasz Starowieyski
22 VII 1863

Aby przetrwać oddziały powstańcze musiały być niemal w ciągłym marszu, ale nawet na ich tle wyróżniała się partia Edmunda Calliera. „Callier, który od 17 czerwca uwijał się i uganiał za Moskalami z rożnem powodzeniem ze swoją strażą przyboczną i rzeczywiście dzielnie się przyczyniał do ożywienia ruchu powstańczego w województwie mazowieckiem” – pisał członek rządu Józef Janowski. Ten powstańczy dowódca, były żołnierz armii pruskiej, a także Legii Cudzoziemskiej, uczestnik wojny krymskiej, służący wcześniej w Egipcie i Algierii, przystąpił do walki w marcu. Brał udział w kilkunastu bitwach. 22 lipca, ścigany przez Rosjan, przybył do miasteczka Sobota. „Sam z moim sztabem wyruszyłem i wpadłem do miasta, gdzie przekonałem się (nader dotykalnie) o bytności kawaleryi nieprzyjacielskiej. W tym miejscu kazałem podjazdowi dać ognia i równocześnie wysłałem do kolumny polecenie dalszego pochodu marszem” – pisał w pamiętnikach. Jego podwładni okazali jednak niesubordynację. „Chciałem koniecznie, wraz z kap. Laurym, uderzyć na nieprzyjaciela. Lecz wszelkie usiłowania były bezskuteczne; cała kolumna złożona z 50 jeźdźców wpadła w gęstwinę. W lesie dwie trzecie kolumny poszło na prawo, jedna trzecia na lewo [...] Straty z naszej strony w ludziach, którzy z koni przez nieumiejętność pospadali, są małe” – pisał Callier, a w innym miejscu dodawał: „Skutkiem tej haniebnej ucieczki 12 spadło z koni, a następnie zostali poranieni lub zabici przez Kozactwo. Część blisko Słubic za laskiem zebrała się przy mnie, część zaś uszła. [...] następnie przybyli też rozpierzchnieni. – Porucznika P... za przewodniczenie w tak haniebnej ucieczce, kazałem rozbroić, oberznąć mu guziki, oderwać epolety, zdjąć następnie mundur powstańczy; po takiem zdegradowaniu wydaliłem go ze służby wojskowej (aczkolwiek wedle surowości prawa na rozstrzelanie zasłużył)”. Po tych wydarzeniach, a także w związku z tym, że nie mógł dojść do porozumienia z innymi dowódcami, Callier poprosił Rząd Narodowy o dymisję. Otrzymał ją na początku sierpnia i wyjechał do Paryża. Próbował wrócić do powstania na początku 1864 roku, ale został uwięziony przez władze pruskie.

Zobacz także

30 IX 1863

Po nieudanym zamachu na gen. Fiodora Berga, do którego doszło 19 września, namiestnik Królestwa Polskiego zyskał dogodny pretekst do –…

29 IX 1863

„Gdyby zbir, który grozi narodowi stryczkiem, Sybirem i knutem, nie widział wciąż przed sobą widma śmierci z rąk ludu, stopniowo…

28 IX 1863

Tysiące stron zapisano już na temat stosunku chłopów do powstania. Mieli być i w dużej mierze byli siłą zrywu. Nie…