Ziemianin : tygodnik rolniczo-przemysłowy, nr 7

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
13 II 1864

Maty słomiane do pokrywania dachów. Niedawno temu p. Ciepanowski w Galicyi wynalazł nowy materyał krycia dachów. Są to maty słomiane przyrządzane w następujący sposób: Wałki słomiane ściskane, nie kręcone, powiązane drutem albo prętami łozowemi na połowę przedartemi i ułożone w maty dowolnej wielkości nasycają się płynami chroniącemi je od zgnilizny, jakiemi są niedokwasy metali, ocet drzewny, garbnik it.p. Nasiąkłe powyższemi płynami maty, przechodząc pod walcem żelaznym, twardnieją do tego stopnia, że stają się więcej podobne do deski, niźli do maty słomianej, przyczem płyny, któremi zostały napojone, ściślej jeszcze łączą się ze słomą. Z tak przyrządzonemi matami czynione były już rozmaite doświadczenia, podajemy tu o ciekawszych otrzymaną ze Lwowa wiadomość: Szmat maty wielkości kwadratowego łokcia położono na cegłach, pod któremi rozniecono mocny ogień z suchego drzewa jodłowego; po wypaleniu się drzewa, co trwało 10 minut, odjęto matę. Po stronie przylegającej do cegieł widać było niejakie iskrzenie się słomy, które po chwili zagasło. Mata przetliła się do połowy grubości, lecz nie przepaliła się na wskroś; po drugiej stronie nie było najmniejszego znaku spalenia. Kawałek maty obłożono smołą szewską na grubość ćwierć cala, a następnie pokryto warstwą rozżarzonych węgli, na które jeszcze wrzucono pęk smolnego łuczywu. Ogień buchnął silnym płomieniem, w sześciu minutach drzewo i smoła zgorzały zupełnie, a po odrzuceniu pozostałego węgla w macie okazała się wypalona wklęsłość, która nie przechodziła połowy grubości, tlenie zaś samo z siebie zagasło. Podobnej próby nie wytrzyma żaden dach metalowy, gdyż przy tak silnym ogniu spaliłyby się łaty i szalówki pod blachą. Jak dalece maty pomysłu p. Ciepanowskiego wytrzymałe będą na wilgoć i działanie powietrza, niepodobna z góry powiedzieć, zdaje się wszakże, że materye, któremi są nasycone, dostatecznie powinny je ochronić od zgnilizny, a jeżeli zaś potwierdzą się ich własności wykazane powyższemi dwoma doświadczeniami, wynalazek ten będzie nader pożytecznym i dogodnym w zastosowaniu, zwłaszcza w budownictwie wiejskiem.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…