„Wiadomości z Pola Bitwy”, dod. nadzw.

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 III 1863

Dnia 22 Marca oddział nasz z 450 ludzi złożony, pod dowództwem K. Mielęckiego, natarł pod Kaźmierzem na moskali w liczbie trzech rot piechoty i sotni kozaków: moskale rozbici przez naszych cofnęli się w nieładzie, straciwszy w zabitych i rannych 224; znaczną z nich część, uciekających, potopili w rzece. Z naszej strony zabitych 4, rannych 46; z tych 7 umarło w drodze. Kilkadziesiąt sztuk broni dostało się w nasze ręce. Zwycięztwo nasze winniśmy K. Mielęckiemu i dowódcy strzelców Collier’owi, który sam 22 moskali trupem położył. W tej chwili przybył drugi goniec z rapportem , przywożąc następujące fakta: Pułkownik Mielęcki stoczył powtórną pomyślną bitwę pod Ślesinem 22 Marca po południu, w której poległo moskali 238. – Popłoch między moskalami ogromny. – Naszych w ogóle poległo 50. – Bliższe szczegóły będą ogłoszone w N. 7. Dnia 20 i 21 marca w okolicach Czosmy, w województwie Lubelskiem, nasi pod dowództwem pułkownika Czechowskiego uderzyli na moskali, a wyparłszy ich ze wszystkich punktów, zmusili do ucieczki w największym popłochu ku Janowu. Rezultat bitwy następujący: naszych zabitych 19, ranni zaś odwiezieni do Galicyi; moskali zabito do 300, rannych nierównie więcej uwieźli z sobą, grożąc włościanom śmiercią, jeżeli wskażą miejsce, gdzie chowano moskali. Nasi zabrali przeszło 200 sztuk broni, ze szwadronu zaś moskiewskiego ułanów ocalało 35, a z sotni kozaków zaledwie 20. Ponieśliśmy i my bolesną stratę, gdyż polegli major Englert i oficer Zarański. Pułkownik Czechowski nie zabity, jak fałszywie najazd ogłosił; poszedł on z oddziałem dalej. Dowódca Lelewel żyje i dowodzi swym oddziałem, nie będąc rozbity. Część oddziału pułkownika Lewandowskiego biła się 24 marca z przeważnemi siłami moskali pod Stoczkiem; po bitwie, nasi, straciwszy 16 i mając przeszło 20 rannych, udali się dalej; ze strony moskali straty daleko większe. Pułkownik Lewandowski, ciężko ranny, dostał się do niewoli, zdawszy dowództwo komu innemu.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…