Przyjaciel Domowy: pismo dla ludu, nr 43

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
30 VII 1863

Skutki pijaństwa. Wyciąg niniejszy wyjęty jest z artykułu, w dzienniku „Science pour tous” umieszczonego, o smutnych następstwach, jakie pociąga za sobą używanie w nadmiarze wódek; jest on następującej treści: Z rachunków wiarogodnych przekonywamy się, że ilość ludzi umierających w ciągu jednego roku skutkiem pijaństwa, wynosi w Anglji do 50.000, w Rosji do 10.000, a w Austrji do 8.000 ludzi. Ale nim nieszczęśliwa ofiara raz nareszcie zamknie powieki, na ileż to chorób wystawiona jest jedynie spowodowanych zgubnym nałogiem pijaństwa, przepędzając nędzne życie i sprowadzając sobie śmierć przedwczesną! Wódka silnie przysparza życie gruczołów w ustach i żołądku umieszczonych. Wydzielają one obficie z siebie soki, przeto ich czułość z czasem tępieje. Smak tym sposobem u nałogowych traci na swojej delikatności, i czyż nie wiemy jak oni przechodzą z wódek słodkich do coraz mocniejszych, aż nareszcie nie inaczej, jak w okowie, w spirytusie, w araku odszukują smak stracony! Pod wpływem tych napojów trujących błony śluzowe grabieją; tkaniny, mózg i cały układ nerwowy człowieka, jako te gałązeczki liczne rozchodzące się po całym organizmie przekształcają, zmieniają się tym sposobem, że pijanica nabawia się chorób przewlekłych, których skutki są: drżenie rąk, osłabienie sił żywotnych, niemożność, całe ciało kurczy się i nachyla, włosy takim siwieją i już w 40 roku życia zostają oni starcami. Wódka, powiada sławny chemik Liebig, przez swoje działanie na nerwy człowieka jest jakby weksel wystawiony na zdrowie pijącego, za każdym razem w braku zasobów do umorzenia, trzeba go odnawiać. Tym sposobem człowiek nadużywający trunków pochłania swój kapitał, zamiast wyliczać procenta i takim sposobem pijanica żyje kapitałem swego ciała, zamiast jego procentem. Z najbardziej przerażających skutków opilstwa bywa paraliż organów, i czyż nie widzimy nałogowców jąkających się, paraliżem już to ramienia już kończyn tkniętych, pozostających tak długo, póki śmierć ich nie uwolni od tak strasznego kalectwa? Takie są w skróceniu następstwa opilstwa, pokazujące się na ciele. Też teraz znowu działa ono na władze umysłowe, bo czyż nie wiemy wszyscy, jak ścisły stosunek zachodzi między ciałem a duszą i organami jej, władzami umysłowemi. U pijaków nałogowych władze umysłowe znikają jedne po drugich. Pamięć ginie, głupowatość, w końcu obłęd, szaleństwo, zastępuje miejsce pierwotnego rozsądku. Chęć zbrodni, zabójstwa wyradza się u takich nagle, a co jest przytem najstraszniejszem, że wszystkie objawy z opilstwa trunków pochodzące, są spadkobierczemi; dzieci tym sposobem bywają karane za grzechy swojego rodzica. Jakie straszne następstwa!

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…