Przyjaciel Domowy: pismo dla ludu, nr 43

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
30 VII 1863

Skutki pijaństwa. Wyciąg niniejszy wyjęty jest z artykułu, w dzienniku „Science pour tous” umieszczonego, o smutnych następstwach, jakie pociąga za sobą używanie w nadmiarze wódek; jest on następującej treści: Z rachunków wiarogodnych przekonywamy się, że ilość ludzi umierających w ciągu jednego roku skutkiem pijaństwa, wynosi w Anglji do 50.000, w Rosji do 10.000, a w Austrji do 8.000 ludzi. Ale nim nieszczęśliwa ofiara raz nareszcie zamknie powieki, na ileż to chorób wystawiona jest jedynie spowodowanych zgubnym nałogiem pijaństwa, przepędzając nędzne życie i sprowadzając sobie śmierć przedwczesną! Wódka silnie przysparza życie gruczołów w ustach i żołądku umieszczonych. Wydzielają one obficie z siebie soki, przeto ich czułość z czasem tępieje. Smak tym sposobem u nałogowych traci na swojej delikatności, i czyż nie wiemy jak oni przechodzą z wódek słodkich do coraz mocniejszych, aż nareszcie nie inaczej, jak w okowie, w spirytusie, w araku odszukują smak stracony! Pod wpływem tych napojów trujących błony śluzowe grabieją; tkaniny, mózg i cały układ nerwowy człowieka, jako te gałązeczki liczne rozchodzące się po całym organizmie przekształcają, zmieniają się tym sposobem, że pijanica nabawia się chorób przewlekłych, których skutki są: drżenie rąk, osłabienie sił żywotnych, niemożność, całe ciało kurczy się i nachyla, włosy takim siwieją i już w 40 roku życia zostają oni starcami. Wódka, powiada sławny chemik Liebig, przez swoje działanie na nerwy człowieka jest jakby weksel wystawiony na zdrowie pijącego, za każdym razem w braku zasobów do umorzenia, trzeba go odnawiać. Tym sposobem człowiek nadużywający trunków pochłania swój kapitał, zamiast wyliczać procenta i takim sposobem pijanica żyje kapitałem swego ciała, zamiast jego procentem. Z najbardziej przerażających skutków opilstwa bywa paraliż organów, i czyż nie widzimy nałogowców jąkających się, paraliżem już to ramienia już kończyn tkniętych, pozostających tak długo, póki śmierć ich nie uwolni od tak strasznego kalectwa? Takie są w skróceniu następstwa opilstwa, pokazujące się na ciele. Też teraz znowu działa ono na władze umysłowe, bo czyż nie wiemy wszyscy, jak ścisły stosunek zachodzi między ciałem a duszą i organami jej, władzami umysłowemi. U pijaków nałogowych władze umysłowe znikają jedne po drugich. Pamięć ginie, głupowatość, w końcu obłęd, szaleństwo, zastępuje miejsce pierwotnego rozsądku. Chęć zbrodni, zabójstwa wyradza się u takich nagle, a co jest przytem najstraszniejszem, że wszystkie objawy z opilstwa trunków pochodzące, są spadkobierczemi; dzieci tym sposobem bywają karane za grzechy swojego rodzica. Jakie straszne następstwa!

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…