„Kuryer Wileński” nr 23

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
5 III 1863

Korrespondencja Francuzko-włoska

Dziennik otrzymał list pisany z Neapolu dnia 27 lutego, zawierający następne wiadomości: Uwięzienia przeszło-tygodniowe doprowadziły do ważnych odkryć. Mnich Ayala, biegły, jak wiadomo, w decyfrowaniu korrespondencij burbońskich, potrafił znowu przy pomocy tabelki arytmetycznej ułożonej w szczególny sposób, dostarczyć sądowi bardzo szacowny dokument. Jest to list pisany do Franciszka II przez naczelnika burbońskiego neapolitanskiego komitetu, obejmujący szczegóły najwyższej doniosłości i rzucający najzupełniejsze światło na spisek uknuty w Neapolu, w maju 1862, podczas podróży do tej stolicy króla Wiktora-Emmanuela. Księżna Genui znajdowała się dnia 26 lutego na rybołówstwie urządzonem dla niej, towarzyszyło jej około 30 osób. […] W duchowieństwie neapolitańskim, dotąd tak przeciwnem rządowi, nastąpiła widoczna zmiana wyobrażeń. Ksiądz Tipaldi, administrator kapitularny archidiecezji neapolitańskiej, który już trzykrotnie był pociągany przed sąd poprawczy, błogosławił dnia 24 lutego ochronki obwodu Torre del Greco i miał przy tej zręczności mowę bardzo pojednawczą i wychwalającą rząd narodowy, za zakładanie tego rodzaju przytułków. Fałszywem więc było doniesienie niektórych dzienników, że ksiądz Tipaldi przez ucieczkę umknął od śledztwa sądowego nad nim pokazanego. Pan Fiorelli, niezmordowany dozorca wykopalisk w Pompei, uczynił jeszcze jedno ważne odkrycie, odkopał ścianę całą okrytą malowidłami, przedstawiającemi polowanie na lwy, pantery, niedźwiedzie i jelenie; odkopał też wielką ilość amfor z malowanemi napisami i imionami ich właścicieli. Pan Fiorelli również wygrzebał dwa wędzidła miedziane najdoskonalej zachowane, tudzież wszystkie ich ozdoby.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…