Kuryer Wileński, nr 146

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
21 XII 1863

W mieście Wilnie i w całym północno zachodnim kraju do dnia dzisiejszego nie było wcale rossyjskich księgarni, i tutejsza czytająca publiczność rossyjska, pozbawiona była możności, mieć oprócz gazet i dzienników ruskie książki do czytania i ruskie dzieła naukowe dla swoich dzieci: potrzeba było to wszystko sprowadzać z Petersburga lub z Moskwy z wielkim kosztem. Jego Excellencja p. główny naczelnik kraju, zwróciwszy uwagę na ten istotny niedostatek, polecił wezwać niektórych rossyjskich księgarzy do otworzenia księgarni w Wilnie, i z liczby tych którzy ofiarowali w tym względzie swoje usługi, wybrał Petersburskiego księgarza kapitana Senkowskiego, który, otrzymawszy na pierwiastkowe urządzenie tutaj handlu księgarskiego, nie jakąś zapomogę, zobowiązał się otworzyć począwszy od d. 1 stycznia przyszłego roku księgarnię w Wilnie i przy niej czytelnię, i prócz tego przyjął na siebie obowiązek kommissanta wileńskiego okręgu naukowego pod względem zaopatrywania go we wszelkie potrzebne dla zakładów pomoce naukowe i podręczniki. Śpieszymy pocieszyć tutejszą rossyjską czytającą publiczność, tą radosną wiadomością; przyczem za niezbędne uważamy dodać, że znana już od lat wielu praktyka i doświadczenie p. Senkowskiego w handlu księgarskim, dają nadzieję , że potrafi uczynić zadość wymaganiom ukształconej publiczności, przez wybór najlepszych utworów naszej ojczystej literatury, a zobowiązanie się p. Senkowskiego przedawania książek po cenach Petersburskich bez wątpienia ściągnie do nowo-otwierającej się księgarni wielu kupujących, czego szczerze życzymy tak dla samego magazynu, a jeszcze bardziej dla zakwitnienia języka rossyjskiego w tutejszym od dawna ruskim kraju.

 

 

 

 

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…