Kuryer Wileński, nr 146

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
21 XII 1863

W mieście Wilnie i w całym północno zachodnim kraju do dnia dzisiejszego nie było wcale rossyjskich księgarni, i tutejsza czytająca publiczność rossyjska, pozbawiona była możności, mieć oprócz gazet i dzienników ruskie książki do czytania i ruskie dzieła naukowe dla swoich dzieci: potrzeba było to wszystko sprowadzać z Petersburga lub z Moskwy z wielkim kosztem. Jego Excellencja p. główny naczelnik kraju, zwróciwszy uwagę na ten istotny niedostatek, polecił wezwać niektórych rossyjskich księgarzy do otworzenia księgarni w Wilnie, i z liczby tych którzy ofiarowali w tym względzie swoje usługi, wybrał Petersburskiego księgarza kapitana Senkowskiego, który, otrzymawszy na pierwiastkowe urządzenie tutaj handlu księgarskiego, nie jakąś zapomogę, zobowiązał się otworzyć począwszy od d. 1 stycznia przyszłego roku księgarnię w Wilnie i przy niej czytelnię, i prócz tego przyjął na siebie obowiązek kommissanta wileńskiego okręgu naukowego pod względem zaopatrywania go we wszelkie potrzebne dla zakładów pomoce naukowe i podręczniki. Śpieszymy pocieszyć tutejszą rossyjską czytającą publiczność, tą radosną wiadomością; przyczem za niezbędne uważamy dodać, że znana już od lat wielu praktyka i doświadczenie p. Senkowskiego w handlu księgarskim, dają nadzieję , że potrafi uczynić zadość wymaganiom ukształconej publiczności, przez wybór najlepszych utworów naszej ojczystej literatury, a zobowiązanie się p. Senkowskiego przedawania książek po cenach Petersburskich bez wątpienia ściągnie do nowo-otwierającej się księgarni wielu kupujących, czego szczerze życzymy tak dla samego magazynu, a jeszcze bardziej dla zakwitnienia języka rossyjskiego w tutejszym od dawna ruskim kraju.

 

 

 

 

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…