Kuryer Wileński, nr 137

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
30 XI 1863

LIST NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA ALEKSANDRA II do cesarza Francuzów, z Carskiego Sioła dnia 6-go listopada 1863 r. „Cesarzu, mój bracie! Uznając głęboki zły byt Europy i pożyteczność porozumienia się między panującymi, którym poruczona jest dola narodów, wasz majestat wyraża myśl, która zawsze była moją. Uczyniłem z niej więcej niż przedmiot życzeń, zaczerpnąłem w niej prawidło mego postępowania. Wszystkie czynności mego panowania świadczą o pragnieniu mojem zastąpić stosunkami ufności i zgody stan pokoju zbrojnego, który takiem brzemieniem cięży na ludach. Skoro tylko mogłem, wnet zagaiłem znaczne zmniejszenie sił moich wojennych; w ciągu sześciu lat, uwolniłem moje cesarstwo od powinności rekruckiej i przedsięwziąłem ważne reformy, jako zakład postępowego rozwoju wewnątrz i polityki pokoju za granicą. Tylko w obce wynikłości, które mogły zagrażać bezpieczeństwu, a nawet całości moich państw, musiałem zejść z tej drogi. Najwyższem pragnieniem mojem jest możność wrócenia na nią i oszczędzenia moim ludom ofiar, które patryotyzm ich przyjmuje, ale z powodu których pomyślność ich cierpi. Nic skuteczniej nie zdołałoby zbliżyć tej chwili jak ogólne ukojenie zadań miotających Europą. Doświadczenie oświeca, że prawdziwe warunki spokoju świata nie istnieją, ani w niemożliwej nieruchomości, ani w niestałości składu politycznego, jaki każde pokolenie byłoby powołanem rozrabiać i odbudowywać według namiętności i potrzeb chwilowych, lecz raczej w rozumie praktycznym, nakazującym każdemu szanowanie praw ustalonych i doradzającym wszystkim układy konieczne dla pogodzenia dziejów, tej niezatartej puścizny przeszłości, z postępem będącym prawem teraźniejszości przyszłości. W tych warunkach, uczciwe porozumienie się między panującymi, zdawało mi się zawsze być pożądanem. Byłbym szczęśliwym, gdyby przełożenie wypowiedziane przez Waszą Cesarską Mość mogło do tego doprowadzić”.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…