Kuryer Wileński, nr 137

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
30 XI 1863

LIST NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA ALEKSANDRA II do cesarza Francuzów, z Carskiego Sioła dnia 6-go listopada 1863 r. „Cesarzu, mój bracie! Uznając głęboki zły byt Europy i pożyteczność porozumienia się między panującymi, którym poruczona jest dola narodów, wasz majestat wyraża myśl, która zawsze była moją. Uczyniłem z niej więcej niż przedmiot życzeń, zaczerpnąłem w niej prawidło mego postępowania. Wszystkie czynności mego panowania świadczą o pragnieniu mojem zastąpić stosunkami ufności i zgody stan pokoju zbrojnego, który takiem brzemieniem cięży na ludach. Skoro tylko mogłem, wnet zagaiłem znaczne zmniejszenie sił moich wojennych; w ciągu sześciu lat, uwolniłem moje cesarstwo od powinności rekruckiej i przedsięwziąłem ważne reformy, jako zakład postępowego rozwoju wewnątrz i polityki pokoju za granicą. Tylko w obce wynikłości, które mogły zagrażać bezpieczeństwu, a nawet całości moich państw, musiałem zejść z tej drogi. Najwyższem pragnieniem mojem jest możność wrócenia na nią i oszczędzenia moim ludom ofiar, które patryotyzm ich przyjmuje, ale z powodu których pomyślność ich cierpi. Nic skuteczniej nie zdołałoby zbliżyć tej chwili jak ogólne ukojenie zadań miotających Europą. Doświadczenie oświeca, że prawdziwe warunki spokoju świata nie istnieją, ani w niemożliwej nieruchomości, ani w niestałości składu politycznego, jaki każde pokolenie byłoby powołanem rozrabiać i odbudowywać według namiętności i potrzeb chwilowych, lecz raczej w rozumie praktycznym, nakazującym każdemu szanowanie praw ustalonych i doradzającym wszystkim układy konieczne dla pogodzenia dziejów, tej niezatartej puścizny przeszłości, z postępem będącym prawem teraźniejszości przyszłości. W tych warunkach, uczciwe porozumienie się między panującymi, zdawało mi się zawsze być pożądanem. Byłbym szczęśliwym, gdyby przełożenie wypowiedziane przez Waszą Cesarską Mość mogło do tego doprowadzić”.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…