„Kurjer Warszawski” nr 70

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
27 III 1863

Wczoraj ozwały się po raz pierwszy fujarki, kręcone zwykle z wierzbiny. Puszczanie wierzby, a ztąd i fujarki, to na kształt skowronków, są także zwiastunami wiosny. Już też lada chwila zawitają do nas i bociany, albowiem według przypowieści ludowej: „Na Zwiastowanie Zlatują się bocianie”.

Ostatnie Wiadomości. W Izbie Niższej Angielskiej P. Bright, podał dnia 24go b.m. petycję, w której wynurzona jest prośba, aby rząd nie dozwolił wypłynąć z Anglji 40 statkom, prawdopodobnie dla skonfederowanych w Ameryce, przeznaczonych. – 25go otrzymano w Londynie wiadomości z New-York datowane 14go. Potwierdzają one pogłoskę, iż związkowi zabrali skonfederowanym wszystkie statki przewozowe na rzece Jazoo. [...] – Prezydent Lincoln, rozciągnął kary oznaczone za zbiegostwo na wszystkich żołnierzy, którzy po 1 Kwietnia nie będą się znajdowali pod sztandarami. [...] New-Yorkska Izba handlowa domaga się wydania listów korsarskich. [...] BELGJA. Bruxella, 22 Marca. – Król poddał się wczoraj operacji od dawna już odkładanej, ale takowa tylko w części się powiodła. Bolesna zatem, chociaż niebezpieczna operacja musi być powtórzona. WŁOCHY. – Niektóre dzienniki włoskie szerzą pogłoskę, że P. Farini, Prezes gabinetu, oraz Pasolini, Minister spraw zagr. usuną się z gabinetu; ten ostatni z powodu słabości zdrowia. Słychać także i o innych zmianach w gabinecie. Opinione jednak z 23 Marca zaprzecza tym wieściom, utrzymując, że co najmniej, to są przedwczesne. – Rozpuszczone wieści o śmierci Garibaldiego są również bezzasadne. Owszem, zdrowie jego polepsza się. – W Neapolu 14 b.m. otrzymano wiadomości, że 13tu żołnierzy z jazdy wraz z Oficerem wpadli w zasadzkę na granicy Basilicata i Capitanata, i wymordowani zostali przez bandę Crocco, z wyjątkiem 4ch, którzy ucieczką ocalić się zdołali.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…