Kurjer Warszawski, nr 70

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
25 III 1864

Najpoddanniejsze Adresy. Od mieszkańców m. Siedlec. „Najjaśniejszy Panie, Nieporządki w kraju nie dozwoliły nam korzystać z dobrodziejstw, jakie nam Najjaśniejszy Panie udzielić raczyłeś i jakich jeszcze spodziewać się mogliśmy po Twojej wspaniałomyślności i Twojej Ojcowskiej dla wiernych poddanych opiece. Dziś winni i niewinni, wszyscy korzemy się przed Twoją Potęgą - chciej Najjaśniejszy Panie zapomnieć boleść Twemu sercu zadaną i dozwól Twoim poddanym korzystać ze skarbów, jakie Opatrzność w Monarsze Twe Serce dla uszczęśliwienia ludów nie na próżno złożyła. Waszej Cesarskiej Mości Wierni poddani”. d. 31 Stycznia (12 Lutego) 1864 r. (Następuje 136 podpisów). (Dz: P.) Od włościan gminy Poniemunia, w powiecie Marjampolskim, gubernji Augustowskiej. „Najjaśniejszy Panie! Dumni panowie nasi w szalonem zaślepieniu podnieśli sztandar rokoszu a płomień jego rozleli po kraju całym, podżegani z daleka zamarzyli o wskrzeszeniu ojczyzny i oderwaniu się od spokrewnej nam Rossji. My włościanie gminy Poniemunia powiatu Marjampolskiego, gubernji Augustowskiej, nie dzieliliśmy nie podzielamy z panami ich szalonych zamiarów. Obsypani przez Ciebie Najjaśniejszy Cesarzu i Królu dobrodziejstwy, wyswobodzeni z pod jarzma pańszczyzny, nie uznajemy i nie szukamy innej ojczyzny, jak pod berłem Twoim, pod Twem panowaniem. Rozkaż Wszechwładny Panie, a na ołtarz twej ojczyzny przyniesiemy cały nasz dobytek, całe nasze mienie, za nietykalność jej, za niepodzielność z pokrewną nam Rossją nie pożałujemy życia i ostatniej kropli krwi naszej. Waszej Cesarsko-Królewskiej Mości. Wierni poddani." (Następuje 87 podpisów). (D. P)

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…