„Kurjer Warszawski” nr 51

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
4 III 1863

Agitacja kobiet, pragnących emancypacji w Anglji, w celu uzyskania prawa do uczęszczania do Uniwersytetów, małe robi postępy i nie można jeszcze przepowiedzieć, jak prędko zjawią się tam Doktor Medycyny i Magistrowie nauk wyzwolonych rodzaju żeńskiego. Panna Cobbe odczytała na jednem z posiedzeń kongressu nauk społecznych długą i bardzo uczoną rozprawę, dowodzącą, że wyłączenie z Uniwersytetów jest jedną z mnóstwa niesprawiedliwości, jakim ulegają kobiety. Inna z przytomnych Pań żądała, aby przynajmniej uciśnione jej siostry przypuszczono na Wydział lekarski; w długich rozprawach, z tego powodu wszczętych, w których brały udział osoby jednej i drugiej płci, żądanie to uznano za bardzo uzasadnione. Ze strony mężczyzn jednakże okazuje się niejaka wytrwałość w bronieniu swego przywileju. Nie tylko cała prasa angielska z wyjątkiem dziennika Morning-Star, odzywa się przeciwko roszczeniom tych Pań, lecz i Wydziały medyczne, uznają za stosowne energicznie odpierać to wdzieranie się płci pięknej. Publiczność zaś otwarcie trzyma stronę uciskających, przeciwko uciskanym. Jakiś młody człowiek w jednym z dzienników ogłosił listownie, że nie poprowadzi do ołtarza kobiety, będącej Doktorem. Kolegjum medyczne w Edymburgu wzięło tę rzecz bardzo poważnie; nie tylko odmówiło kandydatkom dyplomów, będących przedmiotem ich westchnień, lecz i w memorjale wytłumaczyło, dla czego należy odpierać podobne roszczenia, które uważa ono za niebezpieczne dla społeczeństwa a niezgodne z nauką medycyny. Na czele tego ruchu, będącego w takiej sprzeczności z dodatnim matearjalizmem obecnej Anglji, stają: Panna Parkes i Panna Faitfull, pierwsza dowcipna powieścio-pisarka, a druga założycielka drukarni, w której pracują tylko same kobiety. Królowa chcąc dać dowód swej łaskawej przychylności dla Panny Faitfull, nadała jej zaszczytny tytuł drukarza Jej Król. Mości. Na zasadzie, zapewne godnej ubolewania, że bezżeństwo powiększa się w sposób niepokojący w Anglji, Panie te, które, mówiąc nawiasem, są wszystkie niezamężne, starają się o uczynienie swych sióstr niezależnemi przez wzięcie udziału w pracach mężczyzn.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…