Kurjer Warszawski, nr 36

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
15 II 1864

Ostatnie Wiadomości. Waszyngtońska Izba Reprezentantów uchwaliła, iż Monarchja mexykańska zagraża unji północno-amerykańskiej. Podano tam także wniosek zaprowadzenia podatku 2% od operacji finansowych w złocie. - Urzędowa notyfikacja o zaręczynach Hr. Paryża z córką Xięcia Montpensier, doręczoną została Cesarzowi Francuzów, który odpowiedział na nią w wyrazach nader uprzejmych. Podług depesz z Wiednia, dochodzących do 12go b. m., cała pożyczka 40miljonowa rozebraną została po kursie 96 za sto. Między innemi, podpisał się i dom Rotszylda na 11 i pół miljonów. - Cesarz przesłał do F. M. P. Gablenz, własnoręczne pismo z wynurzeniem zadowolenia i podziękowania Oficerom i żołnierzom wojsk austrjackich w Szleswigu działających, ubolewania nad poległymi i oznajmieniem, iż po ukończeniu wojny zwołaną będzie kapituła orderu Marji Teresy dla wynagrodzenia czynów waleczności. Zdaje się, iż nieporozumienia wszczynają się w łonie Związku Niemieckiego. Dresdner Journal donosi, że Feldmarszałek Wrangel oznajmił, iż zajmie Kiel, Altonę i Neumunster, przeciw czemu zaprotestowali Komisarze związkowi, a nawet grozili stawieniem oporu przez wojska związkowe. Zdaje się jednak, że protestacja ta była bezskuteczną, gdyż podług depeszy telegraficznej z Altony 12go datowanej, wszedł tam bataljon prusaków .- W Bundestagu Frankfurtskim uchwalono odroczyć do dwóch tygodni roztrząsanie sprawozdania w przedmiocie traktatu Londyńskiego. Wniosek austrjacki domagał się odroczenia 4-tygodniowego. Szańce pod Duppel do 11go b. m., zostawały jeszcze w ręku duńczyków, którzy stoją nawet o godzinę drogi przed takowemi. 10go prusacy starli się nawet tam z duńczykami. Z obu stron walczyło tylko po kilka kompanji. Duńczycy stracili nieco jeńców. Prusacy ranionego Oficera i kilku żołnierzy. - Książę następca Pruski, wyjechał 12go zFlensburga do Szleswigu.- Wojska austrjackie zajęły Bau.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…