Kurjer Warszawski, nr 156

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
13 VII 1863

Monitor Paryzki z 11 b. m., ogłasza ważną wiadomość, a mianowicie depeszę Konsula Francuzkiego z New-York, datowaną 1 b.m., a donoszącą, iż telegram z San-Francisco oznajmił, o poddaniu się miasta Mexyku. Podobna wieść nadeszła i do Londynu. Podług niej załoga Mexyku opuściła miasto 30 Maja i cofnęła się do Cuernavacca, o 7 mil ku południowi. Dywizja Jene. Bazaine, zajęła Mexyk 7 Czerwca, a wkroczenia całej armji francuzkiej, spodziewano się 8 t. m. Przez Marsylję otrzymano wiadomość, iż zamieszkali w Konstantynopolu Grecy, podali do Zgromadzenia Narodowego Greckiego prośbę, z wynurzeniem życzenia, aby Sir Henry Buker, został przeznaczony na doradcę Królowi Jerzemu. Telegrammy z Włoch dochodzą do 10go b. m. Izba deputowanych przyjęła rozkład nowy podatków na prowincje. Ministerstwo zrobiło z tego projektu do prawa kwestję gabinetową. – Koncessja kolei żelaznych Sycylijskich i Kalabryjskich została przyznaną przez Rząd stowarzyszeniu Lofitte. Zatwierdzono również ustąpienie kolei Wiktora-Emmanuela. – Podobno Jenerałowie Bosco, Lurera, Dusonet i Fisacane, wydaleni zostaną z Rzymu na żądanie władz Francuzkich, jako głównie popierający rozbójnictwo w prowincjach Neapolitańskich. Podług depesz z Konstantynopola datowanych 9go b.m. wkrótce miano otworzyć linje telegraficzne do Basory, Janiny, Mityleny, Volo i Larissy. 10go Lipca miała być zatwierdzoną nowa 50-miljonowa pożyczka, przeznaczona na wycofanie z obiegu dawnych pieniędzy. – Budowa kolei żelaznej między Konstantynopolem a Adrjanopolem, ma być przyspieszoną. Budową zajmie się towarzystwo angielskie, a koszta Rząd poniesie.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…