Kurjer Warszawski, nr 139

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
20 VI 1864

Słynna trucizna „Curare,” która jak wiadomo za dostaniem się do krwi, natychmiastową śmierć sprawia, wewnątrz użyta, nic nie szkodzi, a nawet jako antydot przeciw innym truciznom, a mianowicie strychninie z powodzeniem użytą być może, jak tego nie dawno doświadczono w Królewcu, gdzie pewien służący, który był otruł się strychniną, zadaniem mu wewnątrz Curare, uratowanym został od śmierci. P. Berryer otrzymał już od drukarzy jedyny exemplarz mów pogrzebowych Bossueta, umyślnie dla niego wydrukowany, jako hołd wdzięczności za obronę, którą w sprawie przeciwko nim rozwiniętej przynosił. Przepyszny duet 4go aktu Hugonotów, napisany został już w czasie prób i to podług myśli rzuconej, przez słynnego tenora Nourrit, co śpiewał rolę Raula. Raul kochał się naprawdę w Pannie Walentynie Falcon, gra i śpiew jej na próbach Hugonotów, namiętność jego jeszcze podnieciły, i pod wpływem tego wrażenia napisał romans, i prosił Meyerbeera o zamieszczenie go w 4tym akcie. Mistrz uczynił zadosyć życzeniu, i romans ów przerobił na słynny duet. W Flensburgu pokazują znalezioną w r. z. w piasku na wybrzeżu morskiem łódź dawnych Skandynawów, w której znaleziono wiele broni, domowych sprzętów runami pokrytych, oraz monety Rzymskie z 1go wieku po Narodzeniu Chrystusa. W Szwecji kobiety przyjmowane będą do służby telegraficznej, jeżeli na examinie udowodnią znajomość arytmetyki, historji, jeografji, języków nowożytnych i fizyki, oraz praktycznego obejścia się z aparatem telegraficznym. Towarzystwa opieki nad zwierzętami w całych Niemczech zbawienny swój wpływ wywierają, powstając przeciwko bezużytecznemu dręczeniu zwierząt, i nakłaniając do używania na pokarm końskiego mięsa. W wielu miejscowościach pozakładano jatki, gdzie zabijają na mięso konie do pracy nie zdolne. W Hannowerze do pijawczarni sprowadzają rynnami krew ze szlachtuza, kiedy we Francji południowej dla toczenia pijawek, żywe konie wprowadzano do sadzawek, i te krew z nich wysysały.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…