Kurjer Warszawski, nr 126

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
6 VI 1863

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE. AMERYKA.

New-York, 23 Maja. – Stan prowincji związkowych, jest dość krytyczny, wzburzenie się wzmaga w stanach zachodnich, a w Waszyngtonie aresztowano wiele osób. – Prezydent Lincoln złagodził karę wyrzeczoną przeciw Senatorowi Valladingham na wygnanie go zagranice związku. – Dnia 16 Maja, Jenerał Grant pobił skonfederowanych, dowodzonych przez Jenerała Penitentom pod Edwards-Depot. Straty obustronne są znaczne. Związkowi bezskutecznie bombardowali Port-Hudson. ANGLJA. Londyn, 30 Maja. – W skutku nieporozumień między Anglją i Brazylią, wywołanych rozbiciem i zrabowaniem okrętu angielskiego na południowem wybrzeżu Brazylji, poseł brazylijski, stosownie do otrzymanych instrukcji zażądał swych paszportów, i w poniedziałek oddala się z Londynu na ląd stały. Osobiście Poseł ten Kawaler Moreira, był tu bardzo szanowany i lubiony, szczególniej między kupcami, i wszyscy są przekonania, że nieobecność jego będzie tylko przemijającą, i że nieporozumienia z Brazylją w sposób honorowy dla stron obu załatwione zostaną. – Times podaje wiadomości z Puebli, datowane 20 Kwietnia. Zaprzeczają one pogłoskom o odparciu Francuzów. Owszem odnieśli oni 19go b. m., wielkie korzyści przy Klasztorze Carmen, a upadek miasta był spodziewany. AUSTRJA. – Celem wyjazdu do Rzymu ze Lwowa Arcy-Biskupa Wierzchlejskiego, jest przedstawienie Ojcu Ś., wypracowanej przez całe niemal Duchowieństwo Galicyjskie kwestji Kościoła Unickiego tamże, a to z powodu mającego się obsadzić miejsca po śmierci Arcy-Biskupa Jachimowicza. FRANCJA. Okólnik P. Persigny dotyczący wyborów, rozlepiony został dziś po wszystkich miastach i wsiach Francji. Na murach Paryża widzieć się daje także manifest Prefekta Sekwany. Liczba kandydatów rządowych wynosi dwieście osiemdziesiąt dziewięć, t. j. po jednym w każdym okręgu wyborczym; oppozycja zaś przedstawiła 330 kandydatów. W niektórych okręgach jest tylko jeden, a w innych znowu po kilku kandydatów.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…