„Gazeta Warszawska” nr 72

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
30 III 1863

Listy z Madrytu rozpisują się obecnie o sławnym balu Księżnej Fernan Nunez, na który składają się kostiumerowie nie tylko hiszpańscy, ale i paryzcy. Królowa Izabella zaszczyci ten bal swoją obecnością w stroju Estery, wziętym z starożytnej płaskorzeźby znalezionej w Hiszpanii. Fałdy tego kostiumu przypominają tegoczesne wolanty, przytem na piersiach fest pewien rodzaj kirysu, a ubranie głowy wyobraża wieżę. Wszystkie klejnoty korony hiszpańskiej użytemi będą do przystrojenia napierśnika i ubrania głowy. TURCYA. Konstantynopol, 14 marca. Sułtan przygotowuje się do przydłuższei podróży po świętach Bairatnu. Zamierza on wprost ztąd udać się do Syryi dla zwiedzenia Beyrutu i Damaszku. Mówią także o jego zamiarze udania się także do Egiptu, ale co do tego ostatniego projektu nie sądzimy, żeby już co stanowczo było zdecydowanym. Co do podróży do Syryi, Abdul-Azis chce pójść osobiście rozpatrzyć stan tego kraju, przejąć się usposobieniem i potrzebami miejscowej ludności i szukać najwłaściwszych środków zapewnienia ich dobrego bytu i spokojności dla zatarcia śladów krwawych wypadków, których te okolice były teatrem przed dwoma laty. Przeciwnie, podróż Sułtana do Egiptu byłaby tylko wycieczką dla rozrywki i dla tego wątpią tu, żeby Sułtan chciał na nią poświęcić czas i wydatki, jakich by wymagała. [...] Admiralicya otrzymała już rozkaz przygotowania dwóch okrętów liniowych, które stanowić będą eskortę. Sądzą, że Sułtan odbędzie tę podróż fregatą Medżidże. WŁOCHY Turyn, 21 marca. Wczoraj wieczorem smutna nowina rozeszła się po Turynie i rzuciła niezmierny popłoch. Mówiono o śmierci Garibaldego. Telegraf doniósł wam już zapewne, że to była pogłoska niedorzecznie zmyślona i że jenerał, chociaż jeszcze niezupełnie zdrów, dalekim jest jednak od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…