„Gazeta Warszawska” nr 72

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
30 III 1863

Listy z Madrytu rozpisują się obecnie o sławnym balu Księżnej Fernan Nunez, na który składają się kostiumerowie nie tylko hiszpańscy, ale i paryzcy. Królowa Izabella zaszczyci ten bal swoją obecnością w stroju Estery, wziętym z starożytnej płaskorzeźby znalezionej w Hiszpanii. Fałdy tego kostiumu przypominają tegoczesne wolanty, przytem na piersiach fest pewien rodzaj kirysu, a ubranie głowy wyobraża wieżę. Wszystkie klejnoty korony hiszpańskiej użytemi będą do przystrojenia napierśnika i ubrania głowy. TURCYA. Konstantynopol, 14 marca. Sułtan przygotowuje się do przydłuższei podróży po świętach Bairatnu. Zamierza on wprost ztąd udać się do Syryi dla zwiedzenia Beyrutu i Damaszku. Mówią także o jego zamiarze udania się także do Egiptu, ale co do tego ostatniego projektu nie sądzimy, żeby już co stanowczo było zdecydowanym. Co do podróży do Syryi, Abdul-Azis chce pójść osobiście rozpatrzyć stan tego kraju, przejąć się usposobieniem i potrzebami miejscowej ludności i szukać najwłaściwszych środków zapewnienia ich dobrego bytu i spokojności dla zatarcia śladów krwawych wypadków, których te okolice były teatrem przed dwoma laty. Przeciwnie, podróż Sułtana do Egiptu byłaby tylko wycieczką dla rozrywki i dla tego wątpią tu, żeby Sułtan chciał na nią poświęcić czas i wydatki, jakich by wymagała. [...] Admiralicya otrzymała już rozkaz przygotowania dwóch okrętów liniowych, które stanowić będą eskortę. Sądzą, że Sułtan odbędzie tę podróż fregatą Medżidże. WŁOCHY Turyn, 21 marca. Wczoraj wieczorem smutna nowina rozeszła się po Turynie i rzuciła niezmierny popłoch. Mówiono o śmierci Garibaldego. Telegraf doniósł wam już zapewne, że to była pogłoska niedorzecznie zmyślona i że jenerał, chociaż jeszcze niezupełnie zdrów, dalekim jest jednak od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…