Gazeta Warszawska, nr 42

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
22 II 1864

- Palenie tytuniu sprowadza ślepotę. Kwestya niezmiernej wagi, wszyscy się na to zgodzą a szczególniej namiętni palacze, których dziś kula ziemska miliony liczy. Gdyby kwestya ta była ostatecznie i twierdząco rozstrzygniętą, czyżby amatorowie cygar, papierosów i fajek zdobyli się na tyle siły, by się wyrzec tej przyjemności, bez której mała liczba ludzi się obchodzi a której ukradkiem i płeć nadobna hołdować poczyna? - bardzo wątpiemy a nawet przekonani jesteśmy, iżby z narażeniem zdrowia i dalej zatruwali organizm. Chyba gdyby inna roślina na miejsce tytuniu w użycie wprowadzoną była - bo bez kłębów dymu, przy których inaczej się marzy inaczej myśli, dymu, tej osłody chwil odpoczynku lub próżniactwa, jużby zapewne żyć nie można, tak jak żyć się nie da bez pokarmu. Taką jest siła nałogów - lub odwrotnie się wyrażając - tak ludzie są słabi. A przecież nałóg to nie tak znów zbyt dawny, bo tytuń (..) są roślinami amerykańskiemi, najprzód sprowadzonemi do Hiszpanii i Portugalii roku 1559. Jan Nicot, poseł francuzki przy dworze portugalskim, przywiózł je pierwszy do Francji i od niego nazwisko otrzymały. Dziś, jako roślina fabryczna, we wszystkich krajach Europy obficie się uprawia. Kwitnie od lipca do jesieni. Bez względu jednak czy to wpływ jaki wywrze, należy opisać spostrzeżenie sławnego paryzkiago okulisty, pana Sichel (L’Union Medicale Nr. 61), przedstawione Towarzystwu Medyko-Praktycznemu, że palenie tytuniu może sprowadzić ślepotę (...), co już Makcenzie utrzymywał. Pan Sichel jest zdania, że tylko mała liczba osób może przez dłuższy czas znosić bez szkody zużycie 20 gramów (przeszło 5 drachm) tytuniu bez osłabienia wzroku lub pamięci. Mówi on, że przed 12stu laty widział już podobny przypadek, gdzie mężczyzna, około 42 lat mający, oślepł zupełnie w skutek nadużycia tytuniu, i że ślepota cała zniesioną została zastosowaniem leków słabych przeciw zapalnych i ustaniem palenia tytuniu. Że ślepota z tej przyczyny, równie jak i z nadużycia napojów wyskokowych, odznacza się zupełnym brakiem objawów nawału mózgowego.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…