Gazeta Warszawska, nr 296

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 XII 1863

Jeszcze omnibusy. Do uwag, któreśmy niedawno pod względem omnibusów uczynili, a które, mówiąc nawiasem, zostały głosem wołającego na puszczy, dodać musiemy jeszcze jedną, zakommunikowaną nam przez mieszkańca naszego miasta. Wiadomo, że pewne punkta, mianowicie: plac Krasińskich, przedratuszowy, kolumna Zygmunta, Leszno i Trzy Krzyże, są metą, na której kursują omnibusy. W dzień, odpowiednie napisy oznajmiają publiczności drogę, którą przebiega omnibus. Lecz wieczorem niepodobna jest zorientować się wśród dość licznie przebiegających omnibusów, któren gdzie dąży. Dobrze by więc było, aby przedsiębiorcy, porozumiawszy się z sobą dla własnej korzyści, umówili się o używanie latarni barwnych, w innym kolorze u omnibusów wychodzących z placu Krasińskich, innym od Zygmunta a innym z Leszna. Publiczność z niemałą dla siebie wygodą przyzwyczaiłaby się rozeznawać omnibusy po barwie latarń, na których mogą być jeszcze wypisane główne punkta wyjścia i przyjścia omnibusu. – Słuszność tej uwagi każdy zapewne z nami podzieli, mianowicie przy długich wieczorach i słotnem jak w obecnej porze powietrzu, zmuszającem do częstszego używania omnibusów, kursujących w różnych kierunkach Machiny. – Czytamy w Kuryerze Wileńskim: Jednym z symptomatów zwrotu gospodarstwa krajowego a zwłaszcza rolnictwa, na drogę postępu, były ostatniemi laty znaczne cyfry przywozu machin z zagranicy. Z dwóch szlaków, któremi przeważnie machiny do okolic tutejszych wpływały, odznaczała się zwłaszcza galęź kolei żelaznej lantwarowsko-wierzbołowska, lubo i droga ryzko-dynaburska także godne uwagi przedstawiała w tej mierze liczby. Ale największym był przywóz machin z zagranicy do okolic południowych, przez Odessę. W pierwszej połowie roku 1861, wyładowano w tym porcie rozmaitych czynników mechanicznych dla fabryk i rolnictwa, na wartość 775,800 rsr., a w r. 1862 na 877,500 rsr. W roku bieżącym przywóz machin niezmiernie się uszczuplił. W ciągu siedmiu miesięcy, od stycznia do sierpnia, wyładowano ich w Odessie zaledwie na 145,000 rsr.

 

 

 

 

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…