Gazeta Warszawska, nr 296

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 XII 1863

Jeszcze omnibusy. Do uwag, któreśmy niedawno pod względem omnibusów uczynili, a które, mówiąc nawiasem, zostały głosem wołającego na puszczy, dodać musiemy jeszcze jedną, zakommunikowaną nam przez mieszkańca naszego miasta. Wiadomo, że pewne punkta, mianowicie: plac Krasińskich, przedratuszowy, kolumna Zygmunta, Leszno i Trzy Krzyże, są metą, na której kursują omnibusy. W dzień, odpowiednie napisy oznajmiają publiczności drogę, którą przebiega omnibus. Lecz wieczorem niepodobna jest zorientować się wśród dość licznie przebiegających omnibusów, któren gdzie dąży. Dobrze by więc było, aby przedsiębiorcy, porozumiawszy się z sobą dla własnej korzyści, umówili się o używanie latarni barwnych, w innym kolorze u omnibusów wychodzących z placu Krasińskich, innym od Zygmunta a innym z Leszna. Publiczność z niemałą dla siebie wygodą przyzwyczaiłaby się rozeznawać omnibusy po barwie latarń, na których mogą być jeszcze wypisane główne punkta wyjścia i przyjścia omnibusu. – Słuszność tej uwagi każdy zapewne z nami podzieli, mianowicie przy długich wieczorach i słotnem jak w obecnej porze powietrzu, zmuszającem do częstszego używania omnibusów, kursujących w różnych kierunkach Machiny. – Czytamy w Kuryerze Wileńskim: Jednym z symptomatów zwrotu gospodarstwa krajowego a zwłaszcza rolnictwa, na drogę postępu, były ostatniemi laty znaczne cyfry przywozu machin z zagranicy. Z dwóch szlaków, któremi przeważnie machiny do okolic tutejszych wpływały, odznaczała się zwłaszcza galęź kolei żelaznej lantwarowsko-wierzbołowska, lubo i droga ryzko-dynaburska także godne uwagi przedstawiała w tej mierze liczby. Ale największym był przywóz machin z zagranicy do okolic południowych, przez Odessę. W pierwszej połowie roku 1861, wyładowano w tym porcie rozmaitych czynników mechanicznych dla fabryk i rolnictwa, na wartość 775,800 rsr., a w r. 1862 na 877,500 rsr. W roku bieżącym przywóz machin niezmiernie się uszczuplił. W ciągu siedmiu miesięcy, od stycznia do sierpnia, wyładowano ich w Odessie zaledwie na 145,000 rsr.

 

 

 

 

 

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…