Gazeta Warszawska, nr 281

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
9 XII 1863

– O cykoryi u nas. Wiadomo, że kawa u nas dopiero za Sasów wprowadzoną została. Konsumpcya jej początkowo w wyższych tylko sferach miała miejsce, z wolna wszakże upowszechniać się zaczęła i w klassie średniej, ale do warstw ludności najniżej postawionej dotąd w użycie nie weszła, czego może przyczyną była, zwłaszcza w początkach, drogość tego zamorskiego ziarna. Za rządu pruskiego zwyczaje niektóre niemieckie przeszły i do nas. Między innemi, nadzwyczajna tego ludu oszczędność, wprowadziwszy u siebie użycie cykoryi do mięszania z kawą, dała początek używania i u nas tego korzenia. Wówczas to sprowadzano, szczególnie z Magdeburga, paloną cykoryę, a surrogat ten tak się u nas powoli upowszechnił, że na koniec stał się niezbędnym. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, pp. Wilhelm Bohm i Spółka, przewidując, że włożenie kapitału w fabrykę cykoryi w krajach do tegoż Księstwa należących, może przynieść znakomite zyski, otworzyli takąż fabrykę w Bydgoszczy; obok tego dali początek uprawiania tej rośliny, nakłaniając do tego mianowicie kolonistów w okolicy osiadłych. Gdy po roku 1815, Bydgoszcz przeszła pod panowanie pruskie pp. przenieśli w r. 1822 ową fabrykę do Włocławka, gdzie dotąd się mieści. Drugą fabrykę cykoryi, istniejącą w kraju jeszcze nim podobna w Włocławka otworzoną została, była fabryka p. Jana Geysraera, mieszcząca się przy ulicy Czerniakowskiej pod Nr. 3041a (gdzie dziś jest fabryka gazu); takowa przetrwała aż do roku 1852. Obecnie z fabryki cykoryi zasługujących na wzmiankę, oprócz fabryki Bohm it.p. jest jeszcze i druga w Włocławku, do pp. Lewestamm i Spółka należąca, w Warszawie zaś fabryka przy ulicy Pokornej pod Nrem 2214a własnością p. Fryderyka Bormann będąca. Uprawa cykoryi dla skrzętnego gospodarza rolnego wcale nie jest niewdzięcznem zatrudnieniem; wiemy, że plantacja onej z morga ziemi daje po złp 400 dochodu brutto. Co do konsumcyi cykoryi u nas w kraju, może byłoby do życzenia, ażeby surrogat ten kawy, razem z nią lub też zmięszany z żytem palonem (co w smaku dość się zbliża do kawy) mógł się rozpowszechnić i choć w części przyczynić się do wyrugowania gorzałki.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…