Gazeta Warszawska, nr 262

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
16 XI 1863

ROZKAZY do wojsk w Królestwie Polskiem, z dnia 1 (13) Listopada. I. Ogłaszając wojskom Najwyższy reskrypt wydany do Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia Konstantego Mikołajewicza z powodu Najmiłościwszego uwolnienia Jego Cesarskiej Wysokości od obowiązków Głównodowodzącego i Namiestnika Królestwa Polskiego, rozkazuję odczytać go we wszystkie. kompaniach, szwadronach i bateryach. II. Przez Najwyższy rozkaz z dnia 19 Października, Najjaśniejszy Pan, raczywszy Najmiłościwiej uwolnić Jego Cesarską Wysokość Wielkiego Księcia Konstantego Mikołajewicza, na własne Jego Cesarskiej Wysokości żądanie od obowiązków Namiestnika Jego Cesarskięj Mości i Głównodowodzącego wojskami w Królestwie Polskiem, raczył przeznaczyć mnie do tych obowiązków. W dniu podpisania reskryptu do Jego Cesarskięj Wysokości i ukazu do Rządzącego Senatu o przeznaczeniu mnie na Namiestnika Królestwa i Głównodowodzącego wojskami, Jego Cesarska Mość uszczęśliwił mnie następującemi łaskawemi wyrazami, w depeszy telegraficznej z Liwadyi: „Oby Bóg dopomógł Wam usprawiedliwić Moje zaufanie; w zupełności jestem przekonany, że wojska Gwardyi i Armii i pod Waszem dowództwem będą dalej pełnić służbę z równą gorliwością i odznaczeniem się, jak przy Bracie”. „Wojska! szczęśliwy jestem, że w dniu objęcia przeze mnie obowiązków Głównodowodzącego, mogę zwrócić się do WAS z wyrazami naszego Wielkiego Monarchy, oznajmić wam podziękowanie za poprzednią waszą służbę i przekonanie Jego CESARSKIEJ Mości że i na przyszłość będziecie takimiż zuchami jak przedtem, przejętymi niewzruszonem przywiązaniem do Najjaśniejszego Pana i miłością dla Ojczyzny. Połączmy wspólne nasze usiłowania, żeby usprawiedliwić nadzieje MONARCHY, a do tego aby nam dopomógł Bóg! (podpisano) Jenerał-Adjutant Hrabia Berg.

 

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…