Gazeta Warszawska, nr 220

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 IX 1863

– Portret Deotymy. Posiadamy kilkanaście litografowanych i fotografowanych wizerunków utalentowanej naszej poetki – dotychczas jednak żaden z nich w zupełności nas nie zadowolił. Jedne wpadały w ckliwy idealizm, drugie nie odbijały ducha, który ożywia te rysy. Trudność tę pokonała fotografia wykonana w bardzo szczęśliwej chwili a wykonana sumiennie w wielkim formacie, u p. Mieczkowskiego. Układ postaci naturalny, wyborne oddanie koronkowej draperyi okrycia a mianowicie zaś twarz przemawiająca duchem i niezwykłością, słuszne dla tego dzieła fotograficznego ściągają pochwały. Podobnież na uwagę zasługuje portret pana Kellera, artystę Teatru, w stroju, w jakim występuje w Hrabinie. Jest to tak dzielna postać, iż nie jak portret, ale jako obrazek typowy służyć może. – Bieżuń. Przysłowie „gdyby nie ryby i raki, zginęliby Bieżuniaki, dowodzi, iż przemysł ten musiał być rozwinięty w Bieżuniu, leżącem nad rzeką Wkrą. Wody tej rzeki dostarczały zapewne mnóstwo ryb i wybornych raków, które dowożone do Warszawy dawały niezły dochód mieszkańcom. Dziś jednak, po upadku tego przemysłu, bo wody jakby jaką zarazą a właściwie niegospodarstwem dotknięte, nic nie dostarczają i miasteczko po raz drugi upadło i w ubóstwie trudny żywot wlecze. – Szkoły w Kurlandyi. Podług statystycznego rocznika kurlandzkiego, znajduje się obecnie w Kurlandyi szkół ludowych 243 (oprócz czytelni), a nauczycieli w tych szkołach 247. W ciągu upłynionej zimy liczba uczniów we wszystkich tych zakładach elementarnych wynosiła 7,725 chłopców i 4,386 dziewcząt. Szkoły otwarte przez lato miały uczących się chłopców 902 i dziewcząt 226. – Piszą nam z Krakowa pod dniem 25 b. m: W niedzielę wieczór, o godzinie 7mój daje koncert na fortepianie, w sali redutowej przy teatrze, dwunastoletnia Amalia Majdrowiczówna, Krakowianka, przed wyjazdem za granicę. Program koncertowy wskazuje, że młoda artystka sięgnęła już do najwyższych szczebli sztuki, gdyż do programu jej wchodzi Beethoven, Kalkbrener i Liszt.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…