Gazeta Warszawska, nr 174

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 VIII 1863

AMERYKA. Nowy-York 14 lipca. Nie w Marylandzie ani Pensylwanii trzeba nam szukać wiadomości, mogących sprawić silne wrażenie. Miasto Nowy York przedstawia nam ich dziś więcei niż potrzeba do zapełnienia całego dziennika. Rzeczywiście to wielkie miasto tak spokojne zwyczajnie, było wczoraj i ostatniej nocy, teatrem najgwałtowniejszego zaburzenia, a ponieważ jak się zdaje, nie spodziewano się tego wcale, przeto też żadne środki ostrożności nie zostały przedsięwzięte, tak, że przez znaczną część dnia, pospólstwo miało zupełnie wolne ręce. W sobotę, ciągnienie losów do służby wojskowej rozpoczęło się, nieco niespodzianie, w dziewiątym okręgu wyborczym. Prawie dwa tysiące imion wyciągnięto z koła i nie było żadnego zawichrzenia; dalszy ciąg operacyi odłożono do poniedziałku (wczoraj). Ale w niedzielę, liczba obywateli na których los wypadł, ogłoszona w dzienniku Herald, stała się przedmiotem licznych komentarzy, a ponieważ widziano w tem, co zresztą było rzeczą najnaturalniejszą, że niższa klassa nie mająca środków uwolnienia się przez opłatę 300 dolarów, figuruje między wylosowanemi w niezmiernie wysokim stosunku, przeto robotnicy wyobrażając sobie, że są poświęceni dla oszczędzenia klassy średniej, postanowili przeszkodzić dalszemu prowadzeniu tej czynności. Zawichrzenie doszło do ósmego okręgu wyborczego. Od poniedziałku z rana, utworzyły się liczne zebrania w 18, 19 i 20 okręgu i postanowiono nie pozwolić na dalsze ciągnienie losów w tym obwodzie. Wtedy władza otrzymała wiadomość, że robotnicy wielu zakładów oświadczyli, iż nie przyjdą do warsztatów i przebiegają ulice licznemi grupami, coraz bardziej wzrastającemi. Wielka liczba kobiet przyłączyła się do tych pochodów i podniosła bardziej jeszcze namiętności ludowe gwałtownemi odezwami. W dziewiątym obwodzie, biuro losowań położone w dolnej części domu 677 przy trzeciej alei, otwarte zostało o godzinie 9tej, ale na wiadomość o tem co się dzieje w okolicach, prewot zażądał posiłków od zarządu policyi i odroczył o godzinę rozpoczęcie losowania, aby dać czas przybyć a wezwanej pomocy, ale ta pojawiła się dopiero po wybuchu zawichrzeń.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…