Gazeta Warszawska, nr 156

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
11 VII 1864

- Gabinet galwano-plastycznych medali - Jak powszechnie wiadomo z pomocą galwanoplastyki można dziś rozpowszechniać liczne a wybornie naśladujące oryginały kopie medali. Złocenie, srebrzenie, bronzowanie nadaje im cechę tak łudzącą, iż przy mniejszym obeznaniu łatwo wpaść w błąd. Kopie galwanoplastyczne jako stosunkowo daleko tańsze od zwykłych gabinetów medali są w całych Niemczech i we Francyi bardzo upowszechnione przy szkołach rysunku, zakładach starożytniczych. mennicach i t. p. gdzie sztuka medalierska ma zastosowanie. U nas, polskie medale nader mało są upowszechnione, choć mieliśmy sposobność oglądać zbiór przez jednego z amatorów tym sposobem przygotowany, i zawierający bardzo ciekawe a rzadkie egzemplarze w łudzący sposób naśladujące oryginalne medale. W zbiorze tym widzieliśmy także między innemi kolekcję medalików Częstochowskich z wizerunkiem Matki Boskiej od najdawniejszych ile się da czasów. Warto aby nowość ta upowszechniła się i żeby do podobnych zbiorów tak Szkoła Sztuk Pięknych jak i warszawska mennica dojść mogły – Yorkszejry. - Donoszą z Zach. gub., iż tam w wielu okolicach upowszechniła się już wyborna rassa nierogacizny zwana Yorkszejry. Zawdzięczać to należy czynności rolniczej p. Rudolfa Jasieńskiego, który przed kilku laty wprost z Londynu sprowadził kilka sztuk Yorków. Okazały się one dla naszych gospodarstw praktyczniejsze od innych, gdyż są nietrudne do wyżywienia i wytrzymalsze, doskonale się zaś pasą. Przykład ten wartoby naśladować wszędzie. - Przysłowia ukraińskie. - Współpracownik wielu pism literackich jak również autor kilku poematów nie bez wartości, pan Jan Prusinowski wykończył artykuł o przysłowiach ukraińskich, który niebawem zacznie się drukować w Bibliotece Warszawskiej.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…